• Tytuły wydawane przez samorząd powinny być biuletynami informacyjnymi, a nie narzędziem do przekazywania prywatnych przemyśleń. Tymczasem ostatnie wydanie „Panoramy Łaskiej” oburzyło niektórych. Powodem były niewybredne komentarze burmistrza pod adresem mieszkańców.

   

  W Polsce trwała dyskusja nad sensownością wydawania gazet przez samorządy. Wątpliwości do treści publikowanych przez tego typu pisma wyraża Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Kilkakrotnie zwrócił się do rządu z prośbą o wprowadzenie ustawowego zakazu wydawania przez samorządy gazet.

  – Władze samorządu terytorialnego nie powinny wydawać prasy, ale jedynie biuletyny z obiektywnymi informacjami i komunikatami urzędowymi – uważa Adam Bodnar.

  Od 2011 roku na terenie powiatu łaskiego istnieje samorządowe pismo, czyli znana wszystkim „Panorama Łaska”. Zawiera treści istotne dla mieszkańców, tj. planowane czy przeprowadzone inwestycje, relacje z wydarzeń kulturalnych, informacje o wprowadzonych uchwałach.

  „Panorama Łaska jest bezpłatnym periodykiem wydawanym przez samorządy powiatu łaskiego. Jest ona wydawana raz w miesiącu w postaci odrębnych zeszytów objętych wspólnym tytułem w nakładzie 2.700 egzemplarzy. „Panorama Łaska” stanowi pismo informacyjno-publicystyczne o charakterze lokalnym, a swym zasięgiem obejmuje większość gmin powiatu łaskiego. Na jej łamach znajdują się informacje o zamierzeniach gospodarczych, jak również treści o działalności kulturalnej, twórczej oraz edukacyjnej” – tak zdefiniowany jest tytuł na stronie internetowej rzgowskiego magistratu.

  Panorama Łaska doskonale spełnia swoją rolę informacyjną. Niestety, do biuletynu jej daleko. Miesięcznik często określany jest mianem tuby propagandowej łaskiej władzy. Miesięcznik aż roi się od zdjęć włodarzy. Gabriel Szkudlarek lansuje się również dzięki rubryce pt. „Zdaniem burmistrza”. Włodarz przeznacza całą stronę na swoje przemyślenia dotyczące m.in. spraw gminy, ale również sytuacji w Polsce. Burmistrz przedstawia swoje zdanie na tematy, które w danym momencie uważa za istotne.

  W ostatnim wydaniu periodyku burmistrz przedstawił swoje zdanie na temat trojga mieszkańców, którzy odważyli się na skrytykowanie łaskich władz. Jak doskonale wiemy, Gabriel Szkudlarek na krytykę nie jest odporny, co dziwi, ponieważ od kilkunastu lat pełni swoją funkcję. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że w stosunku do osób, które śmiały wyrazić swoje niepochlebne zdanie, burmistrz jest, delikatnie ujmując, uszczypliwy. Niestosowne komentarze kieruje również w stronę niezależnych mediów, jakim jest „Mój Łask”. By upokorzyć redaktora naczelnego pisma podczas spotkania noworocznego, przy pełnej sali gości, Gabriel Szkudlarek celowo „zapomniał” imienia dziennikarki, chociaż tę funkcję pełni od blisko czterech lat i ma stały kontakt z włodarzem. Lubi natomiast chwalić inne media, które z urzędu otrzymują płatne zlecenia. „Mój Łask” jest już przyzwyczajony do specyficznego kontaktu z burmistrzem. Nic już nas nie zdziwi i zachowanie burmistrza bierzemy na klatę. W końcu nie jesteśmy tutaj dla niego, a mieszkańców, naszych Czytelników, którzy chętnie sięgają po niezależne pismo.

  Obszerny artykuł w najnowszym wydaniu Mojego Łasku

  Udostępnij