• Dobra wiadomość jest taka, że Łask otrzymał ponad 5,5 mln zł dotacji na rewitalizację Łasku. Samorząd wnioskował o 13 mln zł. Cały projekt kosztuje blisko 21 mln. Skąd gmina weźmie pieniądze na tak poważną inwestycję?

  Gabriel Szkudlarek dobre wiadomości przekazał podczas spotkania noworocznego. Wspomniał, że Łask otrzymał duże pieniądze na rewitalizację terenów zdegradowanych. Włodarz na podjęcie decyzji nie miał zbyt wiele czasu. Postanowił jednak zaryzykować. Z wnioskowanych 13 mln Łask otrzymał 5,5 mln. Cały projekt kosztuje 21 mln. Jest ambitny, a pisaliśmy o nim w lutym 2017 roku.
  Programem miałaby być objęta kamienica przy placu 11 Listopada 1 i przy ul. Warszawskiej 2. Są to budynki mieszkalne. Jeden z nich to zabytek.
  – W związku z tym, że w tym obszarze są duże wskaźniki bezrobocia, przestępczości oraz braku udziału w wydarzeniach kulturalnych, zaproponowaliśmy, że zrobimy projekt takiego wykorzystania budynku, aby siedzibę znalazły tam stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy. To na szczęście się udało i zostało zaakceptowane przez konserwatora zabytków – tłumaczyła ówczesna wiceburmistrz Janina Kosman.
  Budynek posiada piwnice o kolebkowych sklepieniach – w tym miejscu wiceburmistrz widziała kawiarnię, bo takich miejsc w Łasku jest jak na lekarstwo.

  Dużą metamorfozę ma przejść Kolumna. Największa dotknie plac Szarych Szeregów. Obecnie spełnia funkcję komunikacyjną, a docelowo ma być reprezentacyjnym rekreacyjnym placem z zachowaniem ciągu komunikacyjnego. Na placu znalazłaby się przestrzeń do organizowania różnorakich festynów i wydarzeń. Pojawiłaby się tam również siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Przebudowany zostałby układ komunikacyjny oraz oświetlenie.
  Urząd chciałby również przywrócić blask budynkom przy ul. Sejmowej 7 i Wojska Polskiego 14. Konserwator zabytków wyraził zgodę na zachowanie w obiektach funkcji mieszkalnej. W jednym z nich na górze miałyby znajdować się mieszkania z prawdziwego zdarzenia, na dole zaś klub seniora oraz siedziby stowarzyszeń z Kolumny, które spełnią warunki UM w Łasku. Chodzi o zmniejszenie degradacji społecznej.

  Trzecia część rewitalizacji obejmuje sołectwo Borszewice. Na tym terenie znajduje się tzw. „organistówka”. Budynek należy do parafii, ale nie jest wykorzystany. W Domu Ludowym swoje miejsce znalazłyby Koła Gospodyń Wiejskich, lokalna orkiestra, a także mieszkańcy. Obiekt miałby służyć organizacji wydarzeń kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności, ponieważ sołectwo nie ma żadnego pomieszczenia, gdzie mogłyby odbywać się zebrania wiejskie.

  Urząd ma twardy orzech do zgryzienia. Wspomniane inwestycje są niezwykle kosztowne. Przyznana kwota o wiele niższa, a budżet nie jest z gumy. Tym bardziej że rewitalizacja ma ruszyć w tym roku. Czy uda się pozyskać dodatkowe pieniądze, dowiemy się niebawem.

  Udostępnij