• Radni uchwalili budżet na 2019 rok. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe.

   

  Przy uchwalaniu budżetu większej dyskusji nie było. Został przyjęty jednogłośnie. Wydatki kształtują się na poziomie 118 mln zł. W tym roku na inwestycje przeznaczono niecałe 30 mln zł. Deficyt kształtuje się na poziomie 14,5 mln zł.

  Najwięcej pieniędzy, bo ponad 18 mln zł, przeznaczono na inwestycje drogowe i transport publiczny. Dzięki temu za 300 tys. zł zbudowana zostanie droga w Budach Stryjewskich. W końcu przebudowy doczeka droga Wrzeszczewice – Kiki (blisko 1,5 mln zł). Za ponad 1,1 mln powstanie nawierzchnia w Borszewicach. Niecałe 2 mln zł przeznaczono na przebudowę drogi Wola Bałucka – Orchów. Ponad 300 tys. zł znalazło się w budżecie na nawierzchnie we Wronowicach. Przebudowane drogi zostaną również w: Gorczynie (50 tys. zł), Teodorach (400 tys. zł), Rokitnicy (niecałe 100 tys. zł), Rembowie (100 tys. zł), Wrzeszczewice – Wola Stryjewska (400 tys. zł), Kolonia Bałucz (300 tys. zł), Podłaszczu (80 tys. zł), a także ulice: Łąkowa w Łasku (ponad 1,7 mln zł), Tylna w Łasku (milion zł), Kwiatowa w Okupie Małym (1,4 mln zł). Przebudowana zostanie droga wewnętrzna w Ostrowie (300 tys. zł). W Sięganowie za 50 tys. zł ma powstać ciąg pieszy.

  Na modernizację transportu publicznego wydamy ponad 8 mln zł. Ma to związek z nowoczesnymi autobusami, które trafią do gminy Łask. Co ciekawe, blisko 700 tys. zł przeznaczono na rewitalizację miejskiej kamienicy przy placu 11 Listopada. Na modernizację szkoły w Teodorach w budżecie zabezpieczono 50 tys. zł.

  Strażacy z OSP Łask wzbogacą się o nowy samochód o wartości 200 tys. zł. Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lutomierskiej kosztować będzie 250 tys. zł. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na miejskich instytucjach pochłonie ponad 750 tys. zł.

  Powstanie również nowe oświetlenie w: Wronowicach (10 tys. zł), Wiewiórczynie (30 tys. zł), Okupie Wielkim (330 tys. zł), Wydrzynie (400 tys. zł), Woli Łaskiej (80 tys. zł). Ponad 940 tys. zł gmina zainwestuje w kanalizację i wodociąg w Ostrowie i Woli Łaskiej. Wronowice zyskają kanalizację za blisko 2 mln zł. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie pochłonie 260 tys. zł. Budowa zbiornika na rzece Pisi to wydatek rzędu 90 tys. zł.

  Są również pieniądze na rewitalizację placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Będzie ona kosztować blisko 600 tys. zł. Za ponad pół miliona zmodernizowane zostanie targowisko w tym miejscu.

  Sporo pieniędzy przeznaczonych zostanie na budynki świetlic wiejskich. Modernizacja byłej organistówki w Borszewicach na cele świetlicy to prawie pół miliona. Modernizacji ulegną także inne obiekty: w Zielęcicach (50 tys. zł), Wrzeszczewicach (ponad 400 tys. zł). Za blisko 200 tys. zł zostaną wybudowane place zabaw w Wiewiórczynie.

  – Nawet gdybyśmy cały budżet przeznaczyli na inwestycje, to byśmy wszystkich oczekiwań nie spełnili. Dlatego przy tej zbyt szczupłej puli pieniędzy trzeba pewne rzeczy wybierać, z innych rezygnować albo przekładać je na czas późniejszy, albo ratować się kredytem, co my robimy – tłumaczy burmistrz Gabriel Szkudlarek.

  Udostępnij