• Rok 2018 dobiega końca. Był to rok wyborczy. Wszystkim mieszkańcom naszej gminy dziękuję za ponowny wybór mojej osoby na stanowisko Wójta, a także radnych z komitetu OSP „Wspólna Sprawa”. Mijający rok uważam za dobry rok, zrealizowanych zostało dużo inwestycji.
  2019 rok zaczniemy niskimi podatkami, które od 14 lat nie zostały podniesione i utrzymać je na takim samym poziomie. Nieco gorzej wygląda opłata za wodę (1,99 zł brutto) oraz ścieki (3,99 zł brutto). Jest to jedna z najniższych opłat w województwie łódzkim. Jeżeli ceny energii elektrycznej wzrośnie o ponad 50% to będę zmuszony podnieść opłaty. Najgorzej wygląda sytuacja opadów komunalnych (5zł segregowane oraz 10 zł niesegregowane), jest to najniższa opłata w regionie, cały czas wzrastają wymagania do ochrony środowiska. Do końca roku z budżetu gminy dokładana jest kwota ok 250 tys. złotych, ale od stycznia wszystko ulegnie zmianie gdyż po ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu cena śmieci wzrosła do niespodziewanej wysokości aż o ponad 250%, a co za tym idzie będzie zwiększona opłata za odpady komunale w naszej gminie, a ponadto zmieni się firma odbierająca.
  W inwestycjach drogowych planujemy w miejscowości Kowalew-Luciejów Grabowce, drogę poszerzyć o 1,2 m z ciągiem pieszym na odcinku 1km, na pozostałej części tej drogi zostanie położona nakładka asfaltowa z 80 cm poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym. Inwestycja wyniesie o 1mln zł, z czego ok 30% będzie pokryte przez Lasy Państwowe.
  Kolejną inwestycją drogowa to Osiedle Czestków, gdzie będzie nowa nakładka z 1, 2 m poszerzeniem ulicy z kostki brukowej, inwestycja za około 570 tys. złotych. Oprócz tego Czestków B będzie miał remont drogi powiatowej, nowa nakładka oraz utwardzone pobocze-500 tyś. zł
  Cieszy ogromnienie Nas informacja, iż w ostatnich dniach listopada Gmina otrzymało dofinansowanie około 750 tyś złotych na nowa nakładkę asfaltową oraz poszerzenie drogi gminnej od początku ul. Prostej (koło budynku GOKiS ) do Józefatowa.
  Duża inwestycje to budowa przy Urzędzie Gminy rynku z tężnią dla mieszkańców, będzie to miejscem spotkań przy wspólnych zakupach a może będzie można nawet coś samczego zjeść. Inwestycja za pond 2mln złotych współfinasowana z funduszy unijnych. Zakończenie kwiecień 2019.
  Budowa sali OSP w Woli Buczkowskiej za ponad 700 tyś. złotych to kolejna inwestycja i to już ostatnia wyremontowana strażnica w naszej Gminie dofinansowana z funduszy unijnych. Zakończenie kwiecień 2019.
  Długo oczekiwana inwestycja do realizacji to budowa ogniw fotowoltaicznych za 3,5 mln złotych, która ma być rozpatrzona w styczniu 2019 roku przez Urząd Marszałkowski, miejmy nadzieję że nasza gmina zostanie uwzględniona w tym rozdaniu.
  Wybudowanie kanalizacji w Buczku na ul. Modrzewiowej, Topolowej o długości 500m.
  Realizowany będzie program dla mieszkańców gminy Buczek dot. wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe. Z budżetu gminy udzielona zostanie dotacja celowa w przypadku kotłów gazowych opalanych gazem zmiemnym-3.000 zł oraz kotłów gazowych opalanych gazem ciekłym 1.500zł
  Realizowany będzie projekt w SP Czestków za 711 tys. złotych, z budżetu Gminy zostanie dołożona kwota 50 tys. złotych
  Będą realizowane również mniejsze inwestycje jak: budowa szatni dla piłkarzy, przygotowanie projektu drogi w Czestkowie F, dokończenie remontu świetlicy w Bachorzynie, planujemy również rozpocząć przebudowę GOKiS w Buczku.
  Na koniec pragnę wszystkim mieszkańcom Gminy Buczek życzyć: wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia wielu sukcesów w życiu prywatnym jak również zawodowym, satysfakcji, spokoju oraz wielu radosnych chwili prawdziwych przyjaciół, aby każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku 2019 dostarczał energii i optymizmu do realizacji nowych wyzwań oraz niósł nadzieję na pomyślną przyszłość.
  Wójt Gmin y Buczek
  Bronisław Węglewski
   

  Udostępnij