• Publikujemy wyborcze obietnice Bezpartyjnego Porozumienia Samorządowego. Najważniejsze deklaracje to dopłata do cen wody i ścieków oraz konsultacje społeczne dotyczące opłat za odpady. Gabriel Szkudlarek ma pięć lat na wprowadzenie w życie złożonych deklaracji.

   

  Tę obietnicę zapamiętajcie dokładnie. Burmistrz deklaruje dofinansowanie z budżetu gminy do cen wody i ścieków oraz konsultacje w sprawie opłat za śmieci

  W kampanii wyborczej kontrkandydaci Gabriela Szkudlarka mówili o horrendalnej cenie wody i ścieków. Na debacie samotni mieszkańcy podnosili kwestię wysokiej ceny za odbiór odpadów. Porównywali również ceny wody i ścieków z ościennych miejscowości, gdzie Łask wypadł blado. Byli również zbulwersowani corocznym podnoszeniem cen wody i ścieków. Co ciekawe, taryfy opłat przedstawiane są przez MPWiK Łask burmistrzowi i radnym. Kilka lat temu na jednej z sesji RM burmistrz był oburzony, że mieszkańcy mówią o drogich opłatach za te media, gdzie cena za wodę i ścieki jest tańsza od paczki papierosów.

  Niejednokrotnie otrzymywaliśmy telefony od mieszkańców, którzy krytykowali ustalone ceny. Wzburzenie jednego mieszkańca omal nie doprowadziło do tragedii, kiedy zaatakował burmistrza gazem podczas mszy dożynkowej. Zalegał on z opłatami za śmieci.

  Presja mieszkańców oraz okres wyborczy przyniósł upragniony efekt w postaci konkretnej deklaracji Gabriela Szkudlarka. Tymczasem w pobliskiej gminie Rzgów od lat jest to praktykowane, a cena mediów jest zdecydowanie niższa.

  – Wsłuchując się w Państwa opinie, zawarłem w swoim programie wyborczym również postulat o dofinansowanie z budżetu gminy opłat za wodę i ścieki, tak, aby mogli Państwo płacić mniej. W połowie przyszłego roku kończy się umowa na odbiór śmieci. Będzie to dobra okazja, by po konsultacjach z mieszkańcami wypracować nowe, korzystniejsze taryfy opłat za odbiór odpadów – można przeczytać w specjalnym liście, który wysyłany był przed drugą turą wyborów. 

  Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe zapewnia, że w ich szeregach są aktywni i skuteczni działacze, którzy gwarantują rozwój kolejnych obszarów i zadań, wykorzystując wsparcie i pomoc ludzi reprezentujących różne opcje polityczne.

  – Nigdy nie budowaliśmy politycznych murów. Na rzecz rozwoju naszej gminy współpracujemy z każdym, kto chce współpracować – czytamy na stronie internetowej.

   

  Deklaracje dla całej gminy

   

  BPS z burmistrzem na czele zapewnia wykorzystywanie w różnych obszarach środków przewidzianych przez rząd RP na dofinansowanie gminnych inwestycji i zadań. Chce również niemniej skutecznie niż dotychczas zabiegać o pieniądze z Unii Europejskiej. Podczas wyborów mówiono również o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu pozyskiwania dotacji i pożyczek na zadania służące ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza, na potrzeby gminy, ale także indywidualnych mieszkańców.

  Kontynuowanie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę i remonty ulic i dróg. Wydatnie zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Doposażać jednostki oświatowe w nowoczesne pomoce naukowe w celu podniesienia jakości nauczania. Wybudować zbiornik „Zajączek”. Zwiększyć dofinansowanie na sport, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania upodobań sportowych dzieci i młodzieży. Podejmować dalsze działania na rzecz wsparcia kultury, w szczególności programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz studentów III wieku. Dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego – także w dzielnicy Kolumna oraz wymianę wysłużonych kamer. Dokonanie wymiany oświetlenia w całej gminie z sodowego na ledowe znacznie oszczędniejsze w eksploatacji. Wdrożenie programów wspierających młodzież uzdolnioną. Stan finansów gminy pozwala na wdrożenie takich programów. Szybkie dokończenie budowy „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ulicy Lutomierskiej.

   

  Okręg nr 1

   

  Taki był program wyborczy dla tej części Łasku: rozważenie możliwości zmiany granic pomiędzy gminami Łask i Buczek w taki sposób, aby lotnisko wojskowe, nierozerwalnie związane z Łaskiem, zostało włączone w granice administracyjne gminy Łask. Jest to postulat zgłaszany przez środowisko wojskowe. Budowa dróg na nowych osiedlach mieszkaniowych. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Radykalne zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

  Przy budowie nowych dróg oraz remontach istniejących umieszczanie ścieżek rowerowych. Nowoczesne zagospodarowanie terenu budowanego żłobka. Wspomaganie zabiegów mieszkańców dotyczących rozbudowy sieci gazowej na terenie miasta. Pozyskiwanie środków na wymianę źródeł ciepła na nowe, ekologiczne, co ma wpływ na poprawę jakości powietrza. Pełne wykluczenie węgla z produkcji ciepła. Zabiegi o pozyskanie pieniędzy na rewitalizację obiektów zabytkowych, w tym kamienicy przy pl. 11 Listopada 1. Kontynuacja działań w celu wykonania odwiertów geotermalnych o głębokości do 3 km, w całości finansowanych przez NFOŚiGW. Nawiązanie z Samorządami Zawodowymi współpracy w zakresie podniesienia świadomości i zakresu działalności tych samorządów. Poprawa estetyki, czystości i bezpieczeństwa na pl. 11 Listopada poprzez zwiększenie ilości koszy na odpady, uzupełnienie zieleni oraz rozbudowę monitoringu miejskiego. Wykorzystanie środków zewnętrznych na podnoszenie jakości kształcenia w szkołach.

   

  Okręg nr 2

   

  W części Łasku oraz dzielnicy Kolumna mają zajść takie zmiany: budowa tartanowych kortów tenisowych. W dzielnicy Kolumna kontynuowanie założenia, że w każdym roku będzie budowana ulica i jednocześnie projektowana kolejna z zamiarem budowy w kolejnym roku. I tak w bieżącym roku będzie budowana ul. Kopernika (rozstrzygnięto przetarg), a są projektowane ulice Łączna i Dolna. Stworzenie na osiedlu Batorego wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży. Rozbudowa i doposażenie istniejących placów zabaw. Lokalizacja w miejscach spacerowych większej ilości ławek. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych. Montaż sezonowego lodowiska w miesiącach listopad-marzec.

   

  Okręg nr 3

   

  Burmistrz ma taki program wyborczy dla sołectw w gminie Łask: budowa dróg lokalnych, budowa oświetlenia ulicznego. Zabezpieczenie w budżecie każdego roku kwoty 200.000 zł na zakup wyposażenia OSP, w tym zakup dwóch wozów bojowych. Dofinansowanie przy udziale środków zewnętrznych remontów i budowy strażnic OSP. Dbanie, aby poziom nauczania w szkołach wiejskich nie odbiegał od poziomu szkół miejskich. Wspieranie szkół niepublicznych. Wspieranie działań na rzecz budowy sieci gazowej na obszarach wiejskich. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wspieranie obszarów wiejskich. Wspieranie rozwoju sportu i kultury na obszarach wiejskich. Wspieranie stowarzyszeń, w szczególności Kół Kobiet.

  Udostępnij