• Nie udało się w wyborach na burmistrza, wyszło w samorządzie powiatowym. Piotr Wołosz został wybrany starostą. Jego zastępcą będzie Teresa Wesołowska, a przewodniczącym Krzysztof Nowakowski.

   

  Pierwsza sesja Rady Powiatu łaskiego odbyła się 19 listopada. Sala konferencyjna starostwa pękała w szwach. Zjawili się przedstawiciele jednostek podległych, byli radni, burmistrz oraz wójtowie gmin Sędziejowice, Widawa i Wodzierady.

  Nasze spekulacje na temat koalicji PiS-SLD potwierdziły się. Radni tych ugrupowań usiedli po stronie ekipy rządzącej. Stoły opozycji zajęli rajcowie z Koalicji Obywatelskiej oraz PSL. Po minie Marka Krawczyka oraz Cezarego Gabryjączyka można stwierdzić, że nie była to dla nich komfortowa sytuacja.

  Obrady poprowadził radny – senior, czyli Jerzy Gawlik. Po wręczeniu nominacji na radnych nadszedł czas na ślubowanie. Wybrani obiecywali sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz służyć ojczyźnie i powiatowi łaskiemu. Następnie nadszedł czas na wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Na to stanowisko zarekomendowano Krzysztofa Nowakowskiego.

  – Jestem absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W mojej czterdziestoletniej pracy zawodowej trzydzieści dwa lata przepracowałem w Urzędzie Miejskim w Łasku na stanowiskach kierowniczych. Jestem działaczem i członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałuczu i Okupie. To moja trzecia kadencja. Działałem w organizacjach społecznych. Moje hasło wyborcze to współpraca ponad podziałami partyjnymi. Mam świadomość, co to oznacza. Z chwilą wyboru mnie na przewodniczącego Rady Powiatu chciałbym oświadczyć, że złożę wniosek o zawieszenie mojej działalności w SLD, żeby moja osoba nie była obciążona za działalność polityczną – przedstawił się nowy przewodniczący Rady Powiatu, ponieważ Nowakowski większością głosów został wybrany do pełnienia tej funkcji.

  Na stanowisko wiceprzewodniczących wystawiono Mateusza Barwaśnego i Grzegorza Dębkowskiego. Barwaśny jest najmłodszym radnym i pochodzi z gminy Widawa. W poprzedniej kadencji pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Jest absolwentem wydziału prawa i administracji UŁ. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską w zakresie nauk prawnych. Jest specjalistą banku ING. Dębkowski jest absolwentem ekonomii UŁ. Od osiemnastu lat pracuje w samorządzie. Od jedenastu jest skarbnikiem. Najpierw pracował w powiecie brzezińskim, aktualnie w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. Także w tym przypadku głosowanie było czystą formalnością.

   

  Potwierdziły się również nasze przypuszczenia co do starosty. Na to stanowisko zarekomendowano Piotra Wołosza, który w poprzedniej kadencji był radnym. Wcześniej pracował w Starostwie Powiatowym w Łasku. Następnie jako zastępca skarbnika w gminie Widawa. W wyborach samorządowych walczył o fotel burmistrza. W pierwszej turze wygrał. W drugiej przegrał niecałym procentem z Gabrielem Szkudlarkiem.

  Na stanowisko starosty rekomendował go radny Robert Szczepaniak.  W tajnym głosowaniu poparło go 11 radnych, 5 zagłosowało przeciw, a 1 się wstrzymał. Gratulacjom i zdjęciom nowego starosty nie było końca.

   

  Na stanowisko wicestarosty wybrano Teresę Wesołowską, która dotychczas pełniła funkcję starosty. Była również dyrektorem w szkole w Wiewiórczynie. W poprzednich wyborach także starała się o fotel burmistrza, lecz przegrała z Gabrielem Szkudlarkiem.

  Podczas sesji powołano również nowy zarząd. W jego skład weszli: Piotr Wołosz, Teresa Wesołowska, Robert Szczepaniak, Barbara Potasiak oraz Jerzy Gawlik. 

  Udostępnij