• Aleja różana, o którą zabiegali mieszkańcy, wreszcie została zrealizowana.

     

    Stowarzyszenie Polska Myśl Patriotyczna Łask w czerwcu 2017 roku wystąpiło do władz miasta z inicjatywą rewitalizacji i odnowienia alejki pomiędzy „Ekonomikiem” a komisariatem policji. Właśnie dobiegają końca prace związane z przebudową skweru i nadania mu bardziej estetycznego wyglądu.

    Odnowiony został ciąg komunikacyjny, na którym położono kostkę, na trawnikach zostało przygotowane miejsce pod zasadzenie różanych krzewów. W alejce mają być ustawione nowe ławki. Od strony policji będą trejaże podtrzymujące pnące krzewy różane. Niestety, nie udało się wybudować równoległej alejki żwirowej do tzw. części wypoczynkowej od strony „Ekonomika”.

    – Mamy nadzieję, że zostaną zainstalowane stojaki na rowery i kosze na śmieci oraz uregulowane korony drzew, tak jak zaproponowaliśmy w pierwotnej wersji. Po wielokrotnych konsultacjach plan PMPŁ został okrojony, ale i tak się cieszymy, że alejka przestanie straszyć, a stanie się wizytówką naszego miasta. Mamy nadzieję, że skwer będzie miejscem spotkań i spacerów, a zasadzone róże będą cieszyć walorami estetycznymi nie tylko naszą lokalną społeczność, ale także odwiedzających nasze miasto gości – mówi Robert Szczepaniak z PMPŁ.

    Udostępnij