• Nareszcie dziurawa jak ser szwajcarski ulica zostanie naprawiona. Cieszyć się mogą również mieszkańcy Grzeszyna oraz Kwiatkowic, ponieważ tam też wykonywane są inwestycje.

   

  Powiat łaski zakończył realizację kolejnej inwestycji drogowej na terenie gminy Buczek. Przebudowa drogi Grzeszczyn – Gucin kosztowała ponad 660 tysięcy złotych. W ramach realizacji zadania na blisko dwukilometrowym odcinku drogi powiatowej wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz utwardzono pobocza destruktem. Wykonawca zadbał również o regulację istniejących zaworów wodociągowych do poziomu wykonanych poboczy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 660 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym gminy Buczek i województwa łódzkiego. Dotacja z samorządu wojewódzkiego przekazana została w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

  Ponadto realizowana jest największa inwestycja drogowa ostatnich lat. Trwa przebudowa ulicy Lutomierskiej w Łasku oraz ulicy Łaskiej w Kwiatkowicach.

  Kompleksowa przebudowa drogi Łask-Kwiatkowice obejmuje dwa odcinki drogowe. I etap inwestycji to 700-metrowy odcinek ulicy Lutomierskiej w Łasku. II etap stanowi 950 metrów drogi powiatowej w miejscowości Kwiatkowice. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z destruktu oraz zjazdów ziemnych i zjazdów kostki brukowej. Będą też chodniki, a na ulicy Lutomierskiej ścieżka rowerowa. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec sierpnia 2018r.

  – Obie drogi zyskają nowe życia. Nakładki asfaltowe, utwardzone pobocza, odwodnienie i chodniki sprawią, że poprawi się nie tylko efekt wizualny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – powiedziała Teresa Wesołowska, starosta powiatu łaskiego.

  Plan finansowy tej inwestycji to aktualnie ponad 7,8 milionów złotych. Z tego 3 miliony złotych zabezpieczone zostanie w ramach dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Pozostała część pokryta zostanie w całości z budżetu powiatu łaskiego.

  Ze względu na rozmiar inwestycji starosta Teresa Wesołowska powołała specjalny zespół, którego zadaniem będzie nadzorowanie prac związanych z przebudową obu odcinków. Przewodniczącym zespołu został wicestarosta Marek Krawczyk, a w jego skład weszli inspektorzy nadzoru, specjalista ds. zamówień publicznych oraz przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

  Udostępnij