• Burmistrz miasta wraz z komendantem powiatowym mając na uwadze dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta dzięki zrozumieniu i przychylności Rady Miejskiej, podjęli decyzję o zwiększeniu liczby patroli policyjnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych.

    24 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta w Łasku podpisano porozumienie o służbach ponadnormatywnych, w ramach którego podczas zbliżającego się Jarmarku Łaskiego mieszkańcy miasta i gminy będą mieli więcej patroli policyjnych. Jest to już kolejne tego typu porozumienie podpisane z lokalnymi władzami samorządowymi. Dokument uroczyście podpisali Komendant Powiatowy Policji w Łasku mł. insp. Piotr Bielewski oraz Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łasku zadaniem funkcjonariuszy będzie przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawa porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Policyjne patrole będą pilnowały porządku podczas czerwcowego Jarmarku Łaskiego.

    Udostępnij