• W związku z nieprawdziwymi i wprowadzającymi w błąd informacjami dotyczącymi Szpitala w Łasku, które ukazały się ostatnio w niektórych mediach informujemy, że szpital w Łasku funkcjonuje normalnie i nie jest zagrożony zerwaniem kontraktu z NFZ, gdyż działalność Szpitala jest niezmiennie pozytywnie oceniana przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi.

  Przypominamy, że szpital prowadzi działalność medyczną w zakresie następujących oddziałów: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii dziecięcej, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, rehabilitacji, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii szczękowej i laryngologii.

  Dodatkowo, w celu kompleksowego leczenia zawałów serca, w oddziale kardiologii udzielamy świadczeń w zakresie angioplastyki wieńcowej.

  Szpital prowadził i nadal prowadzi leczenie udarów. Natomiast nigdy nie prowadziliśmy w naszym szpitalu leczenia trombolitycznego. Właśnie z tego powodu, na mocy porozumienia z ŁOW NFZ w Łodzi, rozwiązaliśmy umowę na leczenie w tym zakresie. Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na leczenie udarów w naszym szpitalu. Pacjenci z udarem mają zapewniony taki sam zakres świadczeń jak dotychczas.

  Niezmiennie udzielamy również świadczeń zdrowotnych w: Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej, gastroskopii i kolonoskopii, w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej, a także w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach: alergologicznej, alergologicznej dla dzieci, diabetologicznej, endokrynologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dla dzieci, ortopedycznej, leczenia bólu, neurologicznej, neurologicznej dla dzieci, laryngologicznej, neurochirurgicznej, rehabilitacyjnej, okulistycznej, urologicznej, położniczo-ginekologicznej, kardiologicznej, nefrologicznej, onkologicznej, gruźlicy i chorób płuc, neonatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, proktologii.

  PACJENCI SZPITALA W ŁASKU MAJĄ PEŁNY, NAWET W NAJMNIEJSZYM STOPNIU NIEOGRANICZONY, DOSTĘP DO WSZYSTKICH PROCEDUR MEDYCZNYCH, KTÓRE SZPITAL OFEROWAŁ DO TEJ PORY!

  Rozpowszechnianie plotek i niesprawdzonych informacji dotyczących funkcjonowania szpitala uważamy za skrajnie nieodpowiedzialne i szkodliwe dla pacjentów. Jeszcze gorzej gdy rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji zajmują się media. Takie działania mają też negatywny wpływ na nasz wizerunek. Ale tym zajmować się już będziemy wykorzystując dostępne możliwości prawne.

  Dyrekcja

  Szpitala w Łasku

  Udostępnij