• Szkoła w Ostrowie otwiera się na potrzeby i nowe trendy na rynku pracy.

   

  Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W jubileuszowym (10 lat liceum mundurowego) roku naboru kadetów w mundurach szkoła wychodzi z nową propozycją. Tym razem stawia na nowoczesny wizerunek kształcenia zawodowego w klasie branżowej I stopnia. Przy współpracy cenionych na lokalnym rynku pracodawców ogłasza nabór do klasy pierwszej w zawodach: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz operator obrabiarek skrawających. Patronat nad klasą objęła firma Lupol z Łasku oraz ForMet z Markówki.

   

  Uczniowie, którzy podejmą w niej naukę, to przyszli fachowcy – operatorzy maszyn CNC sterowanych numerycznie, na których opiera się funkcjonowanie nowoczesnych firm patronackich. Co wyróżnia szkołę spośród innych klas tego typu w regionie?

  – Szkoła organizuje kształcenie praktyczne i opiekę socjalną. Przedmioty zawodowe będą się odbywać w firmach patronackich, co zwiększa szanse wyszkolenia zawodowego uczniów. W pierwszym roku przewiduje się dwa dni praktyk w I półroczu i trzy dni praktyk w II półroczu. W ciągu trzyletniego programu uczniowie zdobędą kwalifikacje, które pozwolą im wykonywać pracę operatora CNC. Od drugiej klasy równolegle z podnoszeniem swoich kwalifikacji uczniowie otrzymywać będą pieniądze za wykonywaną pracę. Stwarzamy możliwość ukończenia profesjonalnych kursów doskonalących. Najlepsi uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w targach branżowych oraz w wycieczkach i szkoleniach zawodowych. Dla wyróżniających się zapewniamy pracę i odpowiednie wynagrodzenie – wylicza Beata Pokorska-Galowicz, p.o. dyrektora placówki.

  Pracodawcy i nauczyciele szkoły są przekonani, że przed uczniami objętymi patronatem firmy Lupol i ForMet otworzą się nowe, atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego, a wprowadzona właśnie w życie inicjatywa zapoczątkuje pozytywne zmiany w regionie Łasku.

  Udostępnij