• NFZ za porozumiem stron rozwiązał umowę z łaskim szpitalem na kompleksowe i trombolityczne leczenie udarów. Pacjenci, którzy nie wymagają aż tak specjalistycznej opieki dalej będą przyjmowani na oddział neurologiczny w Łasku.

    ŁOW NFZ rozwiązał z dniem 1 kwietnia 2018 r. z Centrum Dializa sp. z o.o. w Łasku – za porozumieniem stron – umowę w zakresie leczenia udarów mózgu na oddziale udarowym. W tym zakresie szpital miał możliwość kompleksowego i trombolitycznego leczenia udarów mózgu.

    Pacjenci z udarem niedokrwiennym, którzy wymagają leczenie trombolitycznego na specjalistycznym oddziale udarowym otrzymają pomoc w szpitalach w Pabianicach, w Łodzi, w Bełchatowie i w Sieradzu. Pozostali pacjenci z udarem mózgu mogą otrzymać pomoc medyczną na oddziale internistycznym lub oddziale neurologicznym w Centrum Dializa sp. z o.o. w Łasku.  Umowa została rozwiązana z powodu nie wykonywania świadczeń związanych z trombolitycznym leczeniem udarów mózgu, co potwierdził konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii.

    Przepraszamy czytelników za zamieszanie. Zbyt ogólnikowe informacje zostały przekazane naszej redakcji przez ŁOW NFZ. Pacjenci z udarami będą przyjmowani w Łasku. Niestety, jeżeli okaże się, że wymagają oni bardziej specjalistycznej opieki, muszą wybrać inny szpital.

    Udostępnij