• Uczniowie ponad 500 szkół na lekcje wkładają mundur. Klasy mundurowe powstają jak grzyby po deszczu, a ich twórcy próbują zaskoczyć przeciwnika wymyślnymi formami zajęć, certyfikatami i obietnicami, które. Choć kuszą, są najczęściej bez pokrycia. U nas nie ma żadnej blagi. Wszystko, co robimy ma w przyszłości zaprowadzić naszych uczniów w szeregi żołnierskie – prowadzimy Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. W województwie łódzkim są takie tylko trzy. Jeśli ktoś ma dylemat , które liceum mundurowe wybrać , my nie mamy wątpliwości, dlatego przedstawiamy konkretne atuty:
  • szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy
  • szkolenia wojskowe dla młodzieży ( taktyka, strzelanie, pierwsza pomoc)
  • opieka jednostki wojskowej patronackiej
  • preferencje w przyjęciu do armii
  • pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej.
  • dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych na wyższe uczelnie wojskowe
  • wyposażenie w sprzęt wojskowy oraz umundurowanie niezbędne do nauki edukacji wojskowej zakupione z dotacji MON

  Tylko szkoły pilotażowe oferują Ci taki standard edukacji.
  „To Nasz Największy Atut”
  Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie to szkoła, która oferuje młodzieży kształcenie w liceum ogólnokształcącym z innowacją pn.: „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych” To szkoła, która jako pierwsza w regionie (zasięg województwa łódzkiego) zaczęła kształcić uczniów w tego typie klasie. Pierwszy rocznik rozpoczął naukę w 2007 r. Autorem innowacji jest mjr rezerwy Stanisław Banach – nauczyciel przedmiotów Edukacja dla bezpieczeństwa i Podstawy wiedzy o służbach mundurowych. Od początku trwania Innowacji szkoła współpracuje z MON na wielu płaszczyznach między innymi organizuje wycieczki edukacyjne do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 32. BLT w Łasku, 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Straży Granicznej na Lotnisku im. Władysława Reymonta w Łodzi, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. Uczniowie szkoły odnoszą duże sukcesy w licznych konkursach. Jednym z ważniejszych jest Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej, w którym uczniowie zajmowali czołowe miejsca oraz dwukrotne reprezentowali województwo łódzkie na Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Paradnej. Kolejnym ważnym wyróżnieniem dla ostrowskiej szkoły jest udział od 1 września 2017 r. w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” opracowanym i realizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas. Szkoła w Ostrowie jest jedną z trzech szkół w województwie łódzkim i jedną z 50 w Polsce zakwalifikowaną do tego programu. W dwuletnim szkoleniu uczestniczy klasa II LO. Uczniowie biorą udział w zajęciach wojskowych, a jako absolwenci zyskają preferencje w przyjęciu do armii. Absolwenci po zakończeniu nauki będą mogli przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Przykładem tego jest dotacja z MON, dzięki której ZSM-T w Ostrowie wzbogacił się o nowe pomoce dydaktyczne – wyposażenie oraz umundurowanie – niezbędne do nauki edukacji wojskowej. Dzięki dofinansowaniu wyszkolenie teoretyczne i praktyczne kadeta wchodzi w nową jakość.
  W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „ For People” reprezentowanym przez p. Agnieszkę Manios szkoła mundurowa w Ostrowie pozyskała środki finansowe na organizację działań, które przyczyniły się do zmiany świadomości uczniów i społeczności lokalnej oraz wpłynęły na rozwój kompetencji kadetów klas mundurowych.
  W wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez MON otrzymaliśmy dotację na wykonanie dwóch przedsięwzięć wpisujących się w program realizowany przez klasy mundurowe w zakresie: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W ramach otrzymanych dotacji zrealizowane zostały obchody Ślubowania Kadetów i imprezy towarzyszące – rekonstrukcja i wystawa historyczna autorstwa p. Jacka Pniewskiego oraz II Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Ponadto 29 uczniów Zespołu Szkół Mundurowo – Technicznych odbyło szkolenie medyczne i strzeleckie z udziałem aktorów, oparte na nowatorskich metodach symulacji.
  Jednym z ważniejszych i corocznych wydarzeń w szkole w Ostrowie jest uroczystość Ślubowania Kadetów odbywająca się listopadzie i połączona z obchodami Święta Niepodległości. Uczniowie klasy pierwszej w obecności znamienitych gości – przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych oraz najbliższych i przyjaciół składają przed sztandarem szkoły uroczyste ślubowanie, zobowiązując się dbać o honor ojczyzny, szanować flagę i godło państwowe, godnie nosić mundur oraz reprezentować społeczność szkolną, pomagać słabszym i potrzebującym i przestrzegać statutu szkoły oraz regulaminu klas mundurowych, wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Słowa przysięgi, wypowiedziane w przede dniu Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, wypowiadane przez kadetów wybrzmiewają szczególnie dobitnie, podkreślają nasz narodowy i lokalny marsz do Niepodległej.
  Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie to nie tylko szkoła z „zacięciem wojskowym”. Uczniowie wykazują się wieloma innymi zainteresowaniami i pasjami, co udowadniają, zdobywając nagrody i wyróżnienia w wielu różnych konkursach, np. literackich, fotograficznych, plastycznych czy sportowych.
  W szkole odbywa się wiele interesujących wystaw, lekcji, zajęć, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz akcji profilaktycznych. Dzięki temu uczniowie z wielkim zaangażowaniem i coraz większą świadomością doświadczają tego, iż pobyt w szkole to nie tylko „nudne” lekcje ale także wspólne organizowanie, przygotowywanie, współdziałanie i przeżywanie.
  Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie od 1 września 2018/2019 przygotował także nową ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów. Szkoła ogłasza nabór do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia objętej patronatem zakładów LUPOL w Łasku, MetPol w Krobanowie i ForMet w Markówce w zawodach:
  Operator obrabiarek skrawających
  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
  Firmy patronackie zapewniają wsparcie szkoły w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznej, przyjęcia uczniów na praktykę zawodową, sponsorowanie nagród i przyznawanie stypendiów, możliwość zatrudnienia w firmie lub odbycie w niej stażu.
  Szkoła w Ostrowie to placówka, która pragnie się rozwijać, poszerza swoją ofertę edukacyjną, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży ale także ich rodzicom i środowisku lokalnemu. To szkoła z tradycjami, której największym atutem są uczniowie. (ludzie).

  Udostępnij