Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 20, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Liceum mundurowe inne niż większość

Liceum mundurowe inne niż większość

Uczniowie ponad 500 szkół na lekcje wkładają mundur. Klasy mundurowe powstają jak grzyby po deszczu, a ich twórcy próbują zaskoczyć przeciwnika wymyślnymi formami zajęć, certyfikatami i obietnicami, które. Choć kuszą, są najczęściej bez pokrycia. U nas nie ma żadnej blagi. Wszystko, co robimy ma w przyszłości zaprowadzić naszych uczniów w szeregi żołnierskie – prowadzimy Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. W województwie łódzkim są takie tylko trzy. Jeśli ktoś ma dylemat , które liceum mundurowe wybrać , my nie mamy wątpliwości, dlatego przedstawiamy konkretne atuty:
• szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy
• szkolenia wojskowe dla młodzieży ( taktyka, strzelanie, pierwsza pomoc)
• opieka jednostki wojskowej patronackiej
• preferencje w przyjęciu do armii
• pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej.
• dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych na wyższe uczelnie wojskowe
• wyposażenie w sprzęt wojskowy oraz umundurowanie niezbędne do nauki edukacji wojskowej zakupione z dotacji MON

Tylko szkoły pilotażowe oferują Ci taki standard edukacji.
„To Nasz Największy Atut”
Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie to szkoła, która oferuje młodzieży kształcenie w liceum ogólnokształcącym z innowacją pn.: „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych” To szkoła, która jako pierwsza w regionie (zasięg województwa łódzkiego) zaczęła kształcić uczniów w tego typie klasie. Pierwszy rocznik rozpoczął naukę w 2007 r. Autorem innowacji jest mjr rezerwy Stanisław Banach – nauczyciel przedmiotów Edukacja dla bezpieczeństwa i Podstawy wiedzy o służbach mundurowych. Od początku trwania Innowacji szkoła współpracuje z MON na wielu płaszczyznach między innymi organizuje wycieczki edukacyjne do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 32. BLT w Łasku, 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Straży Granicznej na Lotnisku im. Władysława Reymonta w Łodzi, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. Uczniowie szkoły odnoszą duże sukcesy w licznych konkursach. Jednym z ważniejszych jest Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej, w którym uczniowie zajmowali czołowe miejsca oraz dwukrotne reprezentowali województwo łódzkie na Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Paradnej. Kolejnym ważnym wyróżnieniem dla ostrowskiej szkoły jest udział od 1 września 2017 r. w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” opracowanym i realizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas. Szkoła w Ostrowie jest jedną z trzech szkół w województwie łódzkim i jedną z 50 w Polsce zakwalifikowaną do tego programu. W dwuletnim szkoleniu uczestniczy klasa II LO. Uczniowie biorą udział w zajęciach wojskowych, a jako absolwenci zyskają preferencje w przyjęciu do armii. Absolwenci po zakończeniu nauki będą mogli przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Przykładem tego jest dotacja z MON, dzięki której ZSM-T w Ostrowie wzbogacił się o nowe pomoce dydaktyczne – wyposażenie oraz umundurowanie – niezbędne do nauki edukacji wojskowej. Dzięki dofinansowaniu wyszkolenie teoretyczne i praktyczne kadeta wchodzi w nową jakość.
W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „ For People” reprezentowanym przez p. Agnieszkę Manios szkoła mundurowa w Ostrowie pozyskała środki finansowe na organizację działań, które przyczyniły się do zmiany świadomości uczniów i społeczności lokalnej oraz wpłynęły na rozwój kompetencji kadetów klas mundurowych.
W wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez MON otrzymaliśmy dotację na wykonanie dwóch przedsięwzięć wpisujących się w program realizowany przez klasy mundurowe w zakresie: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W ramach otrzymanych dotacji zrealizowane zostały obchody Ślubowania Kadetów i imprezy towarzyszące – rekonstrukcja i wystawa historyczna autorstwa p. Jacka Pniewskiego oraz II Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Ponadto 29 uczniów Zespołu Szkół Mundurowo – Technicznych odbyło szkolenie medyczne i strzeleckie z udziałem aktorów, oparte na nowatorskich metodach symulacji.
Jednym z ważniejszych i corocznych wydarzeń w szkole w Ostrowie jest uroczystość Ślubowania Kadetów odbywająca się listopadzie i połączona z obchodami Święta Niepodległości. Uczniowie klasy pierwszej w obecności znamienitych gości – przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych oraz najbliższych i przyjaciół składają przed sztandarem szkoły uroczyste ślubowanie, zobowiązując się dbać o honor ojczyzny, szanować flagę i godło państwowe, godnie nosić mundur oraz reprezentować społeczność szkolną, pomagać słabszym i potrzebującym i przestrzegać statutu szkoły oraz regulaminu klas mundurowych, wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Słowa przysięgi, wypowiedziane w przede dniu Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, wypowiadane przez kadetów wybrzmiewają szczególnie dobitnie, podkreślają nasz narodowy i lokalny marsz do Niepodległej.
Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie to nie tylko szkoła z „zacięciem wojskowym”. Uczniowie wykazują się wieloma innymi zainteresowaniami i pasjami, co udowadniają, zdobywając nagrody i wyróżnienia w wielu różnych konkursach, np. literackich, fotograficznych, plastycznych czy sportowych.
W szkole odbywa się wiele interesujących wystaw, lekcji, zajęć, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz akcji profilaktycznych. Dzięki temu uczniowie z wielkim zaangażowaniem i coraz większą świadomością doświadczają tego, iż pobyt w szkole to nie tylko „nudne” lekcje ale także wspólne organizowanie, przygotowywanie, współdziałanie i przeżywanie.
Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie od 1 września 2018/2019 przygotował także nową ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów. Szkoła ogłasza nabór do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia objętej patronatem zakładów LUPOL w Łasku, MetPol w Krobanowie i ForMet w Markówce w zawodach:
Operator obrabiarek skrawających
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Firmy patronackie zapewniają wsparcie szkoły w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznej, przyjęcia uczniów na praktykę zawodową, sponsorowanie nagród i przyznawanie stypendiów, możliwość zatrudnienia w firmie lub odbycie w niej stażu.
Szkoła w Ostrowie to placówka, która pragnie się rozwijać, poszerza swoją ofertę edukacyjną, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży ale także ich rodzicom i środowisku lokalnemu. To szkoła z tradycjami, której największym atutem są uczniowie. (ludzie).

Wstaw komentarz