• Dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 5 im.J. Tuwima w Łasku nie ma ją  czasu na nudę. Podczas ciekawych zajęć izabaw rozwijamy różne zainteresowania dzieci. Poprzez realizację
    programów autorskich (np. Nasze zdolne dzieciaki)  – wspomagamy i odkrywamy szczególne predyspozycje naszych dzieci. Swoją wrażliwość artystyczną dzieci pogłębiają podczas spotkań baletowych i comiesięcznych koncertów, na których poznają różne gatunki muzyki, instrumenty muzyczne, tańce i kulturę różnych narodów a przy tym świetnie się bawią. Często gościmy artystów z różnych teatrów  z pouczającymi i wesołymi przedstawieniami dla dzieci. Nasze przedszkolaki zdobywają laury próbując swoich sił na scenie w różnych przeglądach artystycznych, jak np. Bąbel, Przedszkolna Nutka, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełek, a także biorąc udział w konkursach plastycznych. Wyciskają łzy wzruszenia u swoich najbliższych na uroczystościach o charakterze rodzinnym: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca. Na licznych spotkaniach integracyjnych, w grach terenowych wzbogacają i wykorzystują swoją wiedzę o przyrodzie, technice i zwyczajach: Od
    ziarenka do bochenka,Powitanie Jesieni; Spotkanie z Mikołajem ; Tłusty Czwartek. Podczas tych spotkań dzieci doskonale się bawią i zacieśniają więzi z kolegami z innych grup, stają się bardziej śmiałe i otwarte na innych. Zasad bezpieczeństwa uczymy się od policjantów i strażaków – specjalistów w swoich dziedzinach. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe, na których dzieci, poprzez zabawę, uczą się języka angielskiego a na zajęciach logopedycznych ćwiczą prawidłową wymowę. Dzieci z naszego przedszkola biorą czynny udział w różnych uroczystościach i akcjach na terenie miasta, pomagają potrzebującym w akcjach charytatywnych. Nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie w szkole, a także odnoszą sukcesy i zdobywają medale w różnych dziedzinach artystycznych, naukowych i sportowych.

    Agnieszka Siemińska

    Udostępnij