• Przedstawiamy inwestycje realizowane w gminie Sędziejowice oraz w powiecie łaskim w 2018 roku.

     

    Znane są już plany inwestycyjne starostwa powiatowego. Budżet inwestycyjny opiewa na ponad 6 mln zł. Za te pieniądze powiat zrealizuje kilka zadań. Za 5600 zł kupiony zostanie klimatyzator do serwerowni,  5000 zł kosztować będzie zakup systemu płatności elektronicznych, 8000 zł wyniesie zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 7000 zł przekazane zostanie straży pożarnej na zakup systemu elektronicznego i łączności. Z budżetu 200 tys. zł zostanie wydane na montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego. Ponad 385 tys. zł przekazane zostanie na budowę łącznika z drogą S-8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i łaskiego (projekt partnerski). Za ponad 855 tys. zł rozbudowana zostanie e-administracja w powiecie łaskim. Za ponad 145 tys. zł zmodernizowany zostanie transport publiczny. Przebudowy doczeka się droga powiatowa Łask-Kwiatkowice razem z ul. Lutomierską za ponad 315 tys. zł. Za ponad 815 tys. dokończona zostanie droga Widawa-Wola Wiązowa-Kiełczygów. Dokończenia remontu doczeka się również droga w Sędziejowicach. Koszt remontu głównej nawierzchni to blisko 3 mln zł.

    Budżet inwestycyjny w gminie Sędziejowice wyniesie niecałe 4 mln zł. Za 65 tys. zł zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa w Nowych Kozubach. Za 10 tys. zł zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziejowicach wyniesie 45 tys. zł. Gmina Sędziejowice „dołoży” również do budowy wspomnianego łącznika do drogi S-8. Na ten cel przeznaczone jest blisko 580 tys. zł. Na przebudowę drogi w Woli Wężykowej w budżecie zapisana jest kwota 135 tys. zł. Przebudowa drogi Kamostek-Sędziejowice-Kozuby to wydatek rzędu 250 tys. zł. Przebudowa ul. Polnej w Marzeninie wyniesie ponad 30 tys. zł, Rolniczej w Sędziejowicach ponad 32 tys. zł, rozbudowa drogi Stare Kozuby – Brody 58 tys. zł. Gmina Sędziejowice kupi również sprzęt pożarniczy dla KP PSP w Łasku za 5 tys. zł. Blisko 250 tys. zł przeznaczone zostanie na Ochotnicze Straże Pożarne. Za te pieniądze uda się wykonać: termomodernizację budynku OSP w Sobiepanach za 51 tys. zł, zainstalowanie klimatyzacji w budynku OSP w Bilewie, wymienić dach w strażnicy w Siedlcach oraz w OSP w Grabnie oraz kupić samochód pożarniczy.

    Za 1,5 mln zł wybudowane zostanie przedszkole w Sędziejowicach. Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 w Sędziejowicach to wydatek 675 tys. zł. Na gospodarkę ściekową przeznaczone zostanie ponad 31 tys. zł. Oświetlenia ulicznego doczekają się mieszkańcy Sędziejowic Kolonii. Zadaszony zostanie również budynek gospodarczy w Rososzy. Za 18 tys. zł zainstalowana zostanie klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Kozubach. Nowe okna i drzwi pojawią się w świetlicy wiejskiej w Kustrzycach. Na stadionie w Sędziejowicach za ponad 180 tys. zł pojawi się nowa bieżnia.

    Udostępnij