• Policjanci z KPP Łask podsumowali rok 2017.  Wzrosła liczba przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz narkotykowych. Zmalała liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych.

   

  Wśród ogólnej liczby przestępstw znaczną część stanowią przestępstwa kryminalne, które są dla społeczeństwa najbardziej uciążliwe. W 2017 roku przestępstw tych odnotowano 451, w roku 2016 natomiast było ich  379. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost wykrywalności tego rodzaju przestępstw w stosunku do roku ubiegłego na terenie powiatu łaskiego, która w 2017 roku wyniosła 68.9 %, a w 2016 roku była na poziomie 56,5%.

  W 2017 roku odnotowano spadek liczby przestępstw w 7 wybranych kategoriach, do których zaliczono kradzież rzeczy cudzej, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, rozboje, uszczerbek na zdrowiu, bójkę pobicie oraz kradzież samochodu. W tej kategorii w 2017 roku odnotowano ogółem 192 przestępstwa, z kolei w roku 2016 odnotowano ich 198 . Nastąpił nieznaczny wzrost wykrywalności tych przestępstw, która w 2017 roku wyniosła 37,8 %, a w 2016 roku była na poziomie 37,1%.

  W odniesieniu do przestępstw o charakterze gospodarczym nastąpił wzrost przestępstw  w 2017 roku, stwierdzono ich 356, z kolei w 2016 roku 68. Wskaźnik wykrywalności wyniósł w 2017 roku 93,3%.

  W kategorii przestępstwa narkotykowe odnotowano wzrost tego rodzaju przestępczości. W 2017 roku policjanci odnotowali 125 przestępstwa, z kolei w 2016 roku było ich 25. Wykrywalność w tej kategorii wzrosła i wynosi 96%.

  W odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 2017 roku na drogach powiatu łaskiego odnotowano 31 wypadów drogowych (o 20 mniej niż w roku ubiegłym) w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby (spadek o 8 ofiar), a 35 osób zostało rannych (21 mniej niż w 2016 r.).

  Policjanci pionu prewencji w 2017 roku  interweniowali ponad 6,5 tysiąca razy. Były to zarówno interwencje w miejscu publicznym, jak i domowe.

  W nawiązaniu do „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” podsumowując jej funkcjonowanie w 2017 roku. Przy pomocy tego interaktywnego narzędzia w 2017 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Łasku naniesiono 574 zgłoszenia, z czego 208 zostało potwierdzonych przez łaskich policjantów. Podkreślono również rolę dzielnicowego w aspekcie funkcjonowania programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz wspomniano o aplikacji „Moja Komenda”.

   

  Udostępnij