• Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można sprawdzić rejestr osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Znajduje się w nich mieszkaniec Łasku.

     

    1 stycznia udostępniono takie  informacje. Wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości możemy sprawdzić, kto został skazany za przestępstwa na tle seksualnym. Rejestr składa się z dwóch części – publicznej i z dostępem ograniczonym. W publicznej zawarto informacje o najgroźniejszych seksualnych przestępstwach. Druga część przeznaczona jest dla służb, sądów i instytucji, które sprawują opiekę nad dziećmi. Te przed przyjęciem osoby do pracy będą musiały zobaczyć, czy w takim rejestrze nie znajduje się kandydat na proponowane stanowisko. Jeżeli nie dopilnują takiego obowiązku, mogą liczyć na karę grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

    W rejestrze znajduje się imię i nazwisko osoby skazanej, data i miejsce urodzenia oraz miejsca przebywania. Możemy również się dowiedzieć za jakie konkretnie przestępstwo został skazany.

    Wpisując w bazę danych Łask, wyświetla się jedna osoby. To 35-letni Mirosław W. Mężczyzna 11 kwietnia 2015 roku został skazany na 10,5 roku pozbawienia wolności za gwałt osoby poniżej 15 roku życia, która znajdowała się pod jego opieką. Karę odbywa w więzieniu w Sieradzu.

    Udostępnij