• Przez kilka miesięcy Najwyższa Izba Kontroli przyglądała się umowie dzierżawy, jaką zawarł zarząd powiatu łaskiego ze spółką Centrum Dializa, która dzierżawi szpital. Wyniki kontroli NIK-u są negatywne. Zarząd powiatu nie kontrolował działalności spółki, był bierny na niepokojące sygnały dotyczące jej działalności oraz zignorował brak wywiązania się z umowy przez Centrum Dializa.

   

  W majowym wydaniu „Mojego Łasku” napisaliśmy, że do starostwa powiatowego wkroczyli kontrolerzy NIK. Urzędnicy przyglądali się umowie dzierżawy szpitala pomiędzy powiatem oraz Centrum Dializa, a także jej wykonaniu. Mimo że NIK uwzględnił niektóre zastrzeżenia starostwa, co do treści kontroli, to wydał opinię negatywną. Zastrzeżeń jest cała masa, a same zastrzeżenia i uzasadnienia raportu liczą blisko 22 strony.

   

  Brak kontroli

  nad Centrum Dializa

   

  Najwyższa Izba Kontroli miała uwagi, co do braku systematycznej i wnikliwej kontroli realizacji umowy dzierżawy „(…)Brak kontroli realizacji umowy sprzyjał powstawaniu sytuacji, w której Dializa nie wywiązywała się ze zobowiązań inwestycyjnych oraz w zakresie ochrony praw pracowników. W wyniku braku kontroli ze strony starostwa Dializa w okresie od lipca 2012 do końca marca 2017 – deklarowane na ogólną kwotę 42,7 mln zł na inwestycje w szpitalu, zrealizowała zaledwie na poziomie 7,4 mln zł. Ustalono także, że na obowiązkowe dostosowanie obiektów szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia wobec zadeklarowanych z kwoty ogólnej 26 mln zł – do końca marca 2017 roku wydatkowała zaledwie 2,4 mln zł. Przeprowadzone przez NIK oględziny szpitala wykazały, że wbrew zapewnieniom Dializa nie utworzyła stacji dializ, nie zbudowała pomieszczenia rezonansu magnetycznego, nie zakupiła rezonansu magnetycznego, nie utworzyła też Szpitalnego Oddziału Ratunkowego…” – można przeczytać w treści raportu.

  Więcej przeczytacie w najnowszym numerze Mojego Łasku

   

   

  Udostępnij