• W Polsce po reformie administracji w 1998 roku utworzono powiaty. Historia łaskiego sięga jednak 150 lat.

   

  1 grudnia w starostwie w Łasku odbyła się uroczystość 150-lecia powiatu łaskiego. Do sali konferencyjnej przybyli znamienici goście, by uczestniczyć w tych nietypowych urodzinach.

  – Jan Paweł II powiedział, że „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Nic lepiej niż ta sentencja nie prezentuje przesłanek, którymi kierowaliśmy się, organizując dzisiejszą uroczystość – rozpoczęła uroczystość Teresa Wesołowska, starosta powiatu łaskiego. – Dokładnie 150 lat temu utworzono pierwszą, historyczną jednostkę terytorialną o nazwie „Powiat Łaski”. I choć moment jej tworzenia nie należał do najlepszych okresów w dziejach naszego kraju, warto pamiętać tę datę i pielęgnować pamięć o kolejnych losach naszej ukochanej małej ojczyzny, Ziemi Łaskiej. Dla nas, ale i dla naszych dzieci i wnuków. Cieszę się, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie na tę wyjątkową, jubileuszową uroczystość powiatu łaskiego. Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj razem świętować i poznawać bogatą, liczącą sto pięćdziesiąt lat historię naszego powiatu.

  Po powstaniu styczniowym władze carskie postanowiły ujednolicić podział administracyjny Królestwa Polskiego z resztą Rosji. W 1867r. zamieniono podział zaboru, powstały nowe gubernie i powiaty. Łask leżący dotychczas w powiecie szadkowskim został siedzibą nowego powiatu w powołanej guberni piotrkowskiej. Nowo utworzony powiat łaski miał powierzchnię 1405 km2, a w jego skład wchodziło 5 miast: Łask, Pabianice, Lutomiersk, Szczerców i Widawa, i 18 gmin. Od tego czasu możemy datować utworzenie pierwszej, historycznej jednostki administracyjnej o nazwie „Powiat Łaski”.

  Obecny kształt terytorialny powiatu łaskiego zawdzięczamy reformie z 1998 roku, która podzieliła polski samorząd na trzy różnorodne szczeble. Z mocy ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku powiatowi przypisane zostały zadania o charakterze ponadgminnym – kontynuowała starosta. – Od tego momentu znowu przejęliśmy odpowiedzialność za rozwój Ziemi Łaskiej. Mówiąc MY, mam na myśli całą naszą powiatową samorządową rodzinę. Wszystkich członków zarządu, radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku oraz pozostałych jednostek organizacyjnych. Możemy podchodzić z różnych środowisk, mieć różne spojrzenia czy poglądy, ale zawsze łączyć będzie nas jedno – praca na rzecz naszej małej ojczyzny – powiatu łaskiego. Nieprzerwanie od 1999 roku rozwijamy powiat. Budujemy i modernizujemy drogi, rozwijamy infrastrukturę sportową i kulturalną, zarządzamy oświatą i nieruchomościami należącymi zarówno do powiatu, jak i do skarbu państwa. Wypełniamy wiele odpowiedzialnych zadań nałożonych na nas przez ustawy o charakterze ponadgminnym. Promujemy nasz region na zewnątrz i chętnie wspieramy wszystkie inicjatywy organizowane na naszym terenie. Zaczynając od dużych, międzynarodowych wydarzeń, kończąc na małych, lokalnych wydarzeniach organizowanych na terenie naszego powiatu. Wspieramy działalność przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie pomagają nam zawsze wtedy, gdy tylko ich o to poprosimy. Dzisiejsza uroczystość to idealny moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy dołożyli do tego procesu rozwoju powiatu łaskiego swoją symboliczną „cegiełkę” – mówiła Wesołowska.

  Następnie wykład o historii powiatu łaskiego rozpoczął Albin Gajda.

  – Łask od początku istnienia był zawsze miejscem, przez które przemieszczały się kupieckie karawany, pielgrzymki. Tu krzyżowały się szlaki drogowe. Nie przypadkiem jest nazwa ulic, które w tym czasie miały miejsce: Piotrkowska, Warszawska, Sieradzka, Wieluńska, Krakowska. Łask ze względów gospodarczych został wyznaczony na stolicę powiatu. Otrzymał szansę znacznego rozwoju. Łask był ośrodkiem rzemiosła, handlu. Tutaj miało miejsce sześć jarmarków w ciągu roku, a co tydzień odbywały się targi, na które przyjeżdżali mieszkańcy z okolicznych miejscowości. Gdy Łask stał się miastem powiatowym, liczył 18 gmin wiejskich i 5 miejskich. W 1914 roku przyszła wojna. Południe powiatu okupywane jest przez wojska austriackie. Północna i środkowa część przez wojska niemieckie. Przez powiat łaski przebiegała granica okupacji. Buczek był w północnej części, a na przykład Kurów w południowej części okupacji. Powiat został zlikwidowany. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku taki sam kształt terytorialny uzyskał Łask. Co ciekawe, w związku ze złą sytuacją lokalową niektóre instytucje znajdowały się w Pabianicach. Pierwszym starostą powiatu był Aleksander Słupczyński – mówił Albin Gajda.

   

  Po wykładzie nadszedł czas na uhonorowanie osób, które po 1998 roku tworzyły powiat łaski. Specjalnym odznaczeniem uhonorowani zostali: Stanisław Maniak (radny wszystkich kadencji), Grzegorz Trybuchowski (przewodniczący pierwszej kadencji), Mirosław Szafrański (starosta w latach 1999-2006), Cezary Gabryjączyk (starosta w latach 2006-2015), Andrzej Banaszczyk (przewodniczący Rady Powiatu II, III, IV kadencji). Na uroczystości pojawił się tylko Andrzej Banaszczyk.

  W związku z jubileuszem wyróżnieni zostali również pracownicy samorządu pracujący od utworzenia powiatu po ostatniej reformie administracyjnej. Uhonorowani zostali: Nina Włodarczyk, Jolanta Wyruch, Paweł Cichy, Zbigniew Frasiak, Mirosława Mazur, Maria Antczak, Elżbieta Niewiadomska, Maria Baraniecka, Małgorzata Kałuda, Iwona Sowińska, Izabela Moder, Jadwiga Milcz, Marek Biegański, Piotr Dudka.

  Urodziny nie mogły obyć się bez kwiatów i życzeń. Zebrani goście chętnie zabierali głos i życzyli władzom samorządowym wszystkiego co najlepsze.

   

  Po części oficjalnej nadeszła kulturalna uczta. W spektaklu główną rolę grała piosenka i wiersz. Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego została nagrodzona gromkimi brawami, a także upominkami od starostwa.

  Urodziny zakończył drobny poczęstunek i rozmowy w miłym gronie.

  tekst i foto: Chmiel

  Udostępnij