• Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, będący czynnymi
  podatnikami podatku VAT dołączą do grona podatników, którzy prowadzą
  elektroniczną ewidencję VAT i przesyłają ją jako Jednolity Plik
  Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Do tej pory obowiązek ten
  realizowały duże firmy (od lipca 2016 r.) oraz małe i średnie
  przedsiębiorstwa (od 1 stycznia 2017 r.). Wprowadzenie JPK_VAT ma
  przyczynić się do wzmocnienia uczciwej konkurencji poprzez eliminowanie
  nierzetelnych kontrahentów, pomoże także w porządkowaniu ewidencji VAT
  przedsiębiorcy i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.

  JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z
  ewidencji VAT za dany okres. JPK_VAT to zatem nic innego, tylko dokładne
  dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą prowadzą
  podatnicy, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie
  ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich
  podatników w jednolity sposób. Plik przesyła się wyłącznie w wersji
  elektronicznej, w określonym formacie i układzie, do 25. dnia miesiąca
  za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zachęca do testowego składania
  JPK_VAT już teraz. Chcemy by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się
  przesyłać plik JPK. Dzięki temu otrzymają *szybszy zwrot podatku VAT –
  zamiast 60 dni będzie to 25 dni (dotyczy to rozliczeń za październik,
  listopad i grudzień 2017 r.). W ten sposób mikroprzedsiębiorcy
  przygotują się wcześniej i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne.

  Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu
  nowego obowiązku. Na stronie *jpk.mf.gov.pl*, która znajduje się na
  Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m in.
  *bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT,
  dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym założyć
  bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji
  skarbowej.

  Podatnicy mogą liczyć również na wsparcie pracowników Urzędu Skarbowego
  w Łasku. Mając na uwadze powyższe, *Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku
  zaprasza mikroprzedsiębiorców, będących podatnikami VAT na kontynuację
  bezpłatnych szkoleń pt. „Wtorki z JPK” w trzy pierwsze wtorki grudnia. W
  dniach: 05.12, 12.12 i 19.12 br. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
  Skarbowego w Łasku przy ulicy 9 Maja 31, pokój nr 18, pracownicy
  zapoznają uczestników szkolenia z problematyką tworzenia i wysyłania
  plików JPK_VAT.

  Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wybranie jednego z ww.
  terminów i zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej w dniu
  poprzedzającym dzień, w którym odbywać się będzie szkolenie:
  telefoniczne: 43 671 13 22, 43 671 13 32, osobiście – pokój nr 2 lub
  elektronicznie: us1006@ld.mofnet.gov.pl <mailto:us1006@ld.mofnet.gov.pl

  Udostępnij