• w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie odbyła się uroczystość ślubowania kadetów.

   

  Uczniowie klasy pierwszej w obecności znamienitych gości, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych oraz najbliższych i przyjaciół złożyli przed sztandarem szkoły uroczyste ślubowanie, zobowiązując się dbać o honor ojczyzny, szanować flagę i godło państwowe, godnie nosić mundur oraz reprezentować społeczność szkolną. Pomagać słabszym i potrzebującym i przestrzegać statutu szkoły oraz regulaminu klas mundurowych, wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Słowa przysięgi wypowiedziane w przededniu Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę wybrzmiały szczególnie dobitnie, podkreśliły nasz narodowy i lokalny marsz do Niepodległej, wszak jak mawiał poeta „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

   

  Echa powstania 1863r.

  Po ślubowaniu nadszedł czas na żywą lekcję historii. W magicznej scenerii dworu, należącego niegdyś do rodziny Szweycerów, rozegrał się epizod z powstania styczniowego. W role dziedzica, powstańców i żołnierzy carskich wcielili się kadeci, którzy z udziałem grupy rekonstrukcyjnej „Złoty krzyż” niezwykle realistycznie przedstawili sceny bitwy z 1863 roku. Wystrzały armatnie, walka kosynierów i okrucieństwo carskiego wojska wobec dziedzica Wincentego Szweycera wywarły na publiczności ogromne wrażenie. Wyjątkowe emocje towarzyszyły obecnej na ślubowaniu wnuczce Janusza Szweycera, Barbarze Szweycer-Buks. W 1917r. w majątku jej dziadka odbywały się szkolenia legionistów. Potem Janusz walczył z bolszewikami w 1920r. W 1939 został aresztowany przez Niemców.

   

  Ślady II wojny światowej

  Nawiązaniem do tamtych dni jest eksponowana w szkole w Ostrowie od 6 listopada wystawa IPN w Łodzi „Okręg Łódź AK Barka”. Wystawa ukazuje losy konspiracji łódzkiej i osób zaangażowanych w działalność niepodległościową. Prezentuje również wysiłek zbrojny poszczególnych oddziałów partyzanckich, które w okresie akcji „Burza” zostały skupione w ramach 25. pułku piechoty AK. Unikatowe pamiątki z czasu II wojny światowej znalazły się też na ekspozycji czasowej, wypożyczonej na czas obchodów szkolnych uroczystości przez lokalnego kolekcjonera i pasjonata Jacka Pniewskiego. Oryginalne mundury, broń, zdjęcia, przedmioty codziennego użytku żołnierza 1939-1945 cieszyły się zainteresowaniem nie tylko młodzieży.

   

  Współczesne tradycje

  Nauka w szkole mundurowej w Ostrowie skupia tę część młodzieży, która ma zamiłowanie do munduru, tradycji orężnych i wartości patriotycznych. Nie obcy jej wojskowy dryl, musztra i poranna zaprawa. Kadeci z klasy II nie narzekają na nudę. Od września realizują program „Edukacja wojskowa” opracowany przez MON, biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych w szkole oraz na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej, która została przydzielona szkole przez ministerstwo.

  W październiku 20-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w czterodniowym bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym w Grudziądzu przez Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” w ramach realizacji zadań publicznych MON. Kadeci wraz z uczniami trzech innych szkół mogli „zasmakować” żołnierskiego życia. Z każdym dniem spotykały ich inne zadania, a wraz z nimi przygoda jakiej licealiści z innych szkół nie doświadczają na co dzień – zaprawa, zajęcia z topografii, strzelanie z broni palnych typu: Glok-17 oraz Glok-19, doskonalenie musztry, zajęcia z ratownictwa, a na deser dziewięciogodzinny marsz po lesie sprawdzający umiejętności odnajdywania się w terenie przy pomocy busoli i mapy topograficznej. Była to prawdziwa lekcja hartu ducha i ciała, która zaowocowała ogromną zmianą zachowania klasy jako grupy.

  Trwają ostatnie ustalenia między MON a Powiatem Łaskim, organem prowadzącym szkołę, zmierzające do sfinalizowania umowy o przekazanie dotacji na zakup niezbędnego sprzętu do szkolenia wojskowego oraz mundurów dla każdego ucznia. MON przekaże 80% kosztów wyposażenia, a powiat pozostałą część. W latach 2017-2019 każdy chętny uczeń odbędzie skrócone szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy, zdobędzie pierwszeństwo w trakcie naboru do służby wojskowej, studiów wojskowych oraz może liczyć na stałe konsultacje przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień.

   

  Nowe wyzwania

  Nowa nazwa, nowy program, nowe środki finansowe – to wszystko zobowiązuje do działania. Szkoła chce się rozwijać poprzez interesującą propozycję skierowaną do uczniów. To z myślą o nich nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem „For People”. Wspólnie ze stowarzyszeniem szkoła pozyskała fundusze w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez MON. Pozytywnie zaopiniowane dwa projekty pozwoliły na realizację zadań w zakresie: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W ramach dotacji zrealizowane zostały obchody ślubowania kadetów i imprezy towarzyszące – rekonstrukcja historyczna, konkurs piosenki. W grudniu 29 uczniów odbędzie szkolenie medyczne i strzeleckie z udziałem aktorów, oparte na nowatorskich metodach symulacji.

  Udostępnij