• Rondo przy Starostwie Powiatowym to za duży koszt. Radny Cezary Gabryjączyk proponuje wydzielenie prawoskrętu.

   

  Dużo mówiło się na temat zrobienia ronda na skrzyżowaniu ulic 9 Maja i Południowej. To skrzyżowanie jest jednym z najbardziej zakorkowanych miejsc w Łasku. Od strony starostwa w godzinach szczytu ciężko jest wyjechać. W maju wicestarosta Marek Krawczyk proponował, by w tym miejscu powstało rondo. Okazuje się, że to jednak inwestycja opiewa na duże kwoty. Radny Cezary Gabryjączyk znalazł więc inny sposób na usprawnienie ruchu w tym miejscu.

  Już wcześniej składałem interpelacje w tej sprawie. Wiem, że jest możliwość zlikwidowania wąskiego pasa zieleni znajdującego się na wysokości bramy od starostwa. Tam jest dość dużo miejsca, by wymalować prawoskręt. Na to zadanie można byłoby przeznaczyć niewielkie środki finansowe. Myślę, że jest to spokojnie do zrobienia – powiedział Cezary Gabryjączyk.

  Prawoskręt powstałby więc kosztem kilku miejsc parkingowych znajdujących się naprzeciwko urzędu. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu powiatu łaskiego.

  ***

  Zapraszamy do dyskusji. Co lepiej sprawdziłoby się w tym miejscu: rondo, czy prawoskręt?

   

  Udostępnij