•  We wrześniu zakończono budowę ponad kilometrowego odcinka dróg gminnych  przebiegających przez treny gmin: Burzenin, Widawa, Zapolice. Przebudowana droga była ostatnim odcinkiem na trasie Burzenin – Zduńska Wola o nawierzchni ulepszonej wykonanej z tłucznia. Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  na długości ponad 1 200 m oraz utwardzeniu pobocza z tłucznia kamiennego.Koszt inwestycji wyniósł 493 000,00 złotych. Symbolicznego przecięcia wstęgi na długo wyczekiwanej drodze, 28 października dokonali samorządowcy: Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk, Zastępca Wójta Agnieszka Galuś, Skarbnik Elżbieta Pluta oraz Radni Marek Olejniczak, Czesław Mikła i Stanisław Pokorski, a także proboszcz z Burzenina ks. Paweł Doruch. W uroczystości uczestniczyli także mieszkańcy Korzenia.

    Ponadto 13 września zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kąty i Wola Kleszczowa. 963 metrowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej wybudowano nakładem ponad 300 000 złotych. W uroczystym otwarciu drogi 29 września uczestniczyli obok pani sołtys Kątów Urszuli Janus i mieszkańców wymienieni wcześniej samorządowcy, a poświęcenia drogi dokonał proboszcz widawskiej parafii ks. Jarosław Leśniak.

    Udostępnij