• Gmina Buczek jest piątej lokacie w województwie łódzkim jeżeli chodzi o ilość przeprowadzanych przez samorząd inwestycji. Wskaźnik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca wynosi 1222,13 złotych.

     

    W ogłoszonym przez „Wspólnotę” rankingu za lata 2014 – 2016: „Które samorządy najwięcej inwestowały” gmina Buczek zajęła 5 miejsce w województwie łódzkim. Tak wysokie miejsce dał osiągnięty wskaźnik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca, który ukształtował się na poziomie 1222,13 złotych. W porównaniu do poprzedniego rankingu odnotowano duży wzrost. Poprzednio gmina Buczek zajęła 16 miejsce. Teraz uplasowała się na piątym. Uzyskany wynik pozwolił  również w skali kraju przesunąć się z miejsca 127 na 72 lokatę z ponad 1563 gmin wiejskich. W województwie wyprzedziły nas tylko : Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce i Daszyna. Pierwsze trzy gminy jak powszechnie wiadomo to bardzo bogate samorządy, które na liście rankingowej są liderami od wielu lat.

    Po raz kolejny został obalony mit, że gmina Buczek bogata jest dzięki lotnisku. Jak pokazuje ranking na bogactwo trzeba zapracować. Nasza praca w postaci realizacji dużych inwestycji proekologicznych i infrastrukturalnych jako długofalowego programu rozwoju gminy przynosi wspaniałe rezultaty. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko w jednym przypadku, a mianowicie w sytuacji pozyskiwania dużych środków finansowych z zewnątrz. Bazując tylko na własnych dochodach nie byłoby tak wielkiego sukcesu. Nadmieniamy, iż Gmina Buczek w rankingu najbogatszych gmin zajmuje dopiero 486 miejsce, jak widać nie jesteśmy bogata gminą – podsumowuje Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek.

    Udostępnij