• Mieszkańcy gminy Wodzierady w październiku zdecydują, czy odwołać wójta i całą radę gminy.

   

  Komisarz wyborczy wyznaczył już termin referendum dla gminy Wodzierady. 15 października mieszkańcy zdecydują, czy odwołać wójta wraz z całą Radą Gminy.

  Inicjatorzy referendum za odwołaniem wójta wskazują: fatalne zarządzanie gminą, niegospodarność, brak pozyskiwania funduszy unijnych oraz rządowych, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, zaniechanie realizacji kluczowych inwestycji, brak wystarczającej współpracy z organizacjami pozarządowymi, arogancję i nieliczenie się z opinią mieszkańców, stagnację i brak rozwoju gminy, utratę zaufania społecznego.

  Jeżeli chodzi o Radę Gminy, komitet zarzuca: brak wystarczającego reprezentowania interesów mieszkańców przez radnych, brak kontroli i nadzoru nad wójtem, autokratyczny styl rządzenia, arogancję i nieliczenie się z opinią mieszkańców, nieuzasadnione podwyżki diet radnych, brak pomysłów i inicjatyw przyczyniających się do rozwoju i promocji gminy, utratę zaufania społecznego.

  Wójt nie zgadza się z tymi zarzutami.

  Udostępnij