• W Budżecie Obywatelskim województwa łódzkiego znalazły się projekty dotyczące Łasku. Wspierajmy swoich i głosujmy lokalnie!

   

  W lipcu mieszkanka Łasku Agnieszka Manios złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 4 projekty, które spotkały się z pozytywną oceną urzędników i od 1 października są poddane pod głosowanie mieszkańców województwa. Każdy z mieszkańców może oddać 1 kartę do głosowania, na której przydziela kolejno 3, 2 i 1 punkt do 3 projektów. Oczywiście projekty, które otrzymają największa ilość głosów, zostaną przekazane do realizacji. Dlatego liczy się każdy głos! Agnieszka Manios zwraca się z prośbą o pomoc w promocji akcji oraz zaangażowaniu mieszkańców do głosowania. Cztery zgłoszone projekty posiadają numery: Z475 Łask Play, Z416 Woda. Skarb rzeką płynący, Z406 Łask Splash, Z499 Latający Dom Kultury. Każdy z tych projektów kierowany jest do szerokiego odbiorcy i każdy z mieszkańców województwa i nie tylko będzie mógł z niego skorzystać.

   

  Łask Play – Włącz się! to festiwal kultury oraz sztuki młodzieży i dla młodzieży, gdzie poprzez trzy główne dziedziny, jakimi jest muzyka, sztuka i taniec, pragniemy łączyć młodzież i ją edukować. Łask Play jest interdyscyplinarnym wydarzeniem, gdzie poza interesującymi artystami na scenie stworzą szansę zaprezentowania swoich umiejętności i twórczości również młodym i aspirującym artystom amatorom oraz umożliwi młodzieży dostęp do edukacji w zakresie sztuki i kultury streetartu. Udział lokalnych artystów oraz możliwość pracy na warsztatach unaoczni uczestnikom możliwości i szanse wejścia w świat sztuki. Idea projektu powstała w sercach i umysłach 3 artystów i społeczników w Łasku, którzy dostrzegli taką potrzebę oraz zapoczątkowali ją w 2013 niewielką formą wydarzenia kulturalnego o tej samej nazwie.

   

  Woda. Skarb rzeką płynący. To cykl edukacyjny o zasobach wodnych naszego regionu połączony z konkursem wśród szkół i publikacją przewodnika po szlakach wodnych naszego regionu.

   

  Latający Dom Kultury – to cykl spotkań plenerowych o charakterze animacyjnym, aktywizujących dzieci i młodzież z powiatów: poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego w okresie wakacji. Każde spotkanie z „Latającym Domem Kultury” to artystyczna wyprawa do innego świata, wykreowanego wspólnie z odbiorcami projektu. Animacja stanowi punkt wyjścia do uruchomienia wyobraźni, wkroczenia do przestrzeni pełnej teatru, muzyki, tańca, działań twórczych. Animacje realizowane w tygodniu w okresie wakacji, po 2 lądowania w powiecie, w szczególności na obszarach o nasilonych problemach społecznych oraz na obszarach oddalonych od centrum miast. Celem projektu jest aktywizacja kulturalno-społeczna dzieci i młodzieży, które podczas wakacji pozostają w mieście i nie mają szansy spędzać wolnego czasu w sposób twórczy i rozwojowy. Przestrzeń parków i osiedlowych skwerów stanie się scenerią realizacji happeningów, instalacji, działań plastycznych i parateatralnych. Projekt zakończy się rodzinnym piknikiem w Łasku.

   

  Łask Splash – Event o charakterze sportowo- rekreacyjno-edukacyjnym. W zamyśle organizatorów jest kilka dziedzin sportowych, jakie chcą połączyć w ramach tego eventu m.in. Bamber Ball (unikatowa i bezpieczna forma piłki nożnej), kajaki, siatkówkę plażową oraz działania proekologiczne i skonstruowanie wspólnie z dziećmi małych elementów architektury użytku publicznego, tj. ławki z palet i stojaka na rowery. Największą atrakcją wydarzenia będzie największa ślizgawka w Polsce.

  Obiekt Zajączek jest terenem wykorzystywanym na wypoczynek nad wodą przez młodzież i rodziny z dziećmi. Natomiast naszym eventem chcemy wskazać nowe kierunki i możliwości jego wykorzystania. Ożywić tkankę sportową, która rozwija się corocznie, ale potrzebuje dodatkowych bodźców nowoczesnego i innowacyjnego powiewu darmowymi zajęciami sportowymi (kajaki, siatkówka z najlepszymi, zajęcia z karate). Chcemy zburzyć barierę ekonomiczną, jaka istnieje dla młodzieży i dzieci, które z tego powodu są wykluczone z życia społecznego. Podjęcie współpracy z ośrodkami szkolenia, obiektami sportowymi i klubami pozwoli nam na dotarcie do szerszego grona odbiorców – mówi Agnieszka Manios.

  Oprócz wydarzeń kulturalnych w projekcie znalazły się również inne zadania, tj. „Poprawa bezpieczeństwa w drodze ze szkoły i dworca PKS, dzięki przebudowie chodnika przy DW 481” o wartości 254.553 (kod zadania: Z494). Zadanie przyczyni się do pieszego skomunikowania dworca PKS oraz centrum Łasku z osiedlem mieszkalnym Mickiewicza, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, a także kościołem. Polegać będzie na przebudowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łasku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Zadanie przewiduje sześć przejść dla pieszych oraz pielęgnację zieleni, sadzenie i podcięcie drzew.

   

  Głosować można do 31 października na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl lub poprzez kartę do głosowania wysłaną na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

  Udostępnij