• Chwalenie się inwestycją dotyczącą rewitalizacji Łasku i Kolumny było przedwczesne. Gmina nie otrzymała dofinansowania z funduszy europejskich.

     

    Władza od dobrych kilku miesięcy chwaliła się planem rewitalizacji zdegradowanych obszarów na terenie Łasku i Kolumny. Plany były niezwykle ambitne. Samorządowcy mówili dużo i chętnie na temat tego projektu. Można było odnieść wrażenie, że pieniądze mamy zapewnione.

    Samorząd wyznaczył tereny zdegradowane, czyli obszary, na których zauważono problemy społeczne i gospodarcze typu: bezrobocie, margines społeczny, niski udział w wydarzeniach kulturalnych. Poprzez realizację programu gmina chciała zmniejszyć wskaźnik zdegradowania tych obszarów. Jednym z takich terenów jest Łask wraz z dzielnicą Kolumna. Urząd widzi również te problemy na terenach wiejskich, dlatego drugim obszarem do rewitalizacji wyznaczono sołectwo Borszewice, ponieważ tam nie ma szkoły, Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie zazwyczaj toczy się życie kulturalne, domu ludowego, a nawet świetlicy wiejskiej.

    Więcej przeczytacie w najnowszym numerze Mojego Łasku!

    Udostępnij