• W związku z przejściem w dniu silnego frontu burzowego przez teren powiatu łaskiego, który spowodował duże zniszczenia Starostwo Powiatowe w Łasku prosi mieszkańców o zachowanie cierpliwości.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku 10 sierpnia na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poinformowała, że na godz. 15.00 jest jeszcze ok. 100 niezałatwionych zgłoszeń tym ok. 70 w Łasku-Kolumnie i wciąż napływają nowe. Na dzień 11 sierpnia strażacy mieli ponad 140 interwencji.  W pierwszej kolejności realizowane są wyjazdy do zdarzeń najbardziej niebezpiecznych (uszkodzenia budynków, samochodów, blokady dróg itd.). Udział w akcji biorą również inne służby powiatowe, oraz instytucje na szczeblu gminnym. Strażacy zawodowi, jak i ochotnicy pracowali wczoraj do zmierzchu.
  W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców o terminy przywrócenia energii elektrycznej informujemy, że na liniach średniego napięcia prace mają być zakończone w większości miejscowości najpóźniej jutro. Szczegółowy wykaz prowadzonych prac wraz z planowanym czasem zakończenia w załączeniu.

  Urząd Miejski w Łasku informuje, że właściciele budynków, które zostały poważnie uszkodzone podczas nawałnicy w dniu 10.08.2017 r. proszeni są o zgłaszanie szkód w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku (ul. Warszawska 14).

   

  Za zdjęcie zerwanego dachu w budynku gospodarczym w Maurycy dziękujemy naszej czytelniczce Ewelinie

  Udostępnij