• Warsztaty filcowania, nowy grill przed świetlicą czy bramki treningowe – takie pomysły na integrację lokalnej społeczności mają sołectwa.

  Gmina Sędziejowice reprezentowana przez wójta Jerzego Kotarskiego podpisała 30 czerwca umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację projektu „Lichawska Przystań – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie”. Projekt będzie realizowany od 1 lipca do 30 września i będzie polegał na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie i nadaniu mu charakteru rekreacyjno-integracyjnego. Oprócz tego organizowane będę również wydarzenia integracyjne dla mieszkańców sołectwa.

  – W ramach realizacji projektu na terenie przy świetlicy znajdzie się miedzy innymi miniplac zabaw, komplet mebli ogrodowych czy grill betonowy. Zakupimy również przenośne boisko do siatkówki i bramki do piłki nożnej oraz nagłośnienie i projektor multimedialny. Plac integracyjno-rekreacyjny zostanie również obsadzony tujami – wylicza Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice i autor projektu.

  Wszelkie informacje na temat projektu publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej sołectwa www.lichawa.webnode.com oraz na Facebooku: www.facebook.com/nasza.lichawa.

   

  W tym samym dniu podpisano również umowę na realizację projektu „Sołecka Akademia Piłkarska – odrywamy dzieciaki od komputerów”. Projekt będzie realizowany od 1 lipca do 30 września. Jego głównym celem będzie wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej oraz podnoszenie atrakcyjności i unowocześnienie bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Sędziejowice-Kolonia.

  – W ramach projektu na stadionie gminnym w Sędziejowicach pojawią się nowe bramki treningowe o wymiarach 5×2 metry. Ponadto zakupione zostaną chorągiewki uchylne boiskowe, pachołki treningów, piłki do piłki nożnej i stroje sportowe. Całe wyposażenie zostanie wykorzystane podczas zajęć akademii piłkarskiej prowadzonej przez Gminny Klub Sportowy Sędziejowice – dodaje Cieślak.

  Informacje na temat projektu publikowane będą na bieżąco na stronie sołectwa www.gkssedziejowice.futobolowo.pl oraz Facebooku: www.facebook.com/gks.sedziejowice.

   

  Pieniądze otrzymało również sołectwo Kowalew (gmina Buczek). Umowę z marszałkiem Witoldem Stępniem podpisał wójt Bronisław Węglewski (na zdjęciu). Środki przeznaczone zostaną na integrowanie mieszkańców sołectwa m.in. dzięki wyjazdowi mieszkańców do Sandomierza.

  – Zorganizowane zostaną również warsztaty filcowania oraz ognisko integracyjne. Do tańca przygrywać będzie zespół, a także rozstrzygnięty zostanie konkurs na stworzenie najpiękniejszego bukietu polnego – mówi Wioletta Pisarska, sołtys sołectwa Kowalew.

  foto: Urząd Marszałkowski

  Udostępnij