• Przejście dla pieszych pomiędzy policją a „Ekonomikiem” mogłoby przestać straszyć i stać się różaną wizytówką miasta.

  Klub Polska Myśl Patriotyczna w Łasku ma ciekawy pomysł dotyczący zrewitalizowania zaniedbanego skweru znajdującego się pomiędzy komisariatem policji. Dotychczas nie przynosi on chluby miastu i raczej nie jest jego wizytówką. Klub pragnie z tego miejsca zrobić Aleję Różaną.

  – Aby nie ograniczać święta róży w naszym mieście do dwóch dni, a mieszkańcy, zwłaszcza z bloków mogli cieszyć się w pięknem tych wyjątkowych kwiatów, postanowiliśmy złożyć wniosek do władz naszego miasta o rewitalizację ciągu pieszego między „Ekonomikiem” a policją. Tak jak wspomnieliśmy w piśmie złożonym na ręce pana burmistrza i pana przewodniczącego RM w Łasku, stworzenie „Alei Różanej” wpisuje się w politykę władz naszego miasta promującą Łask jako miasto róż, a zaproponowana aleja będzie stanowić atrakcję turystyczną dla przyjezdnych zaś dla mieszkańców pobliskich osiedli miejsce odpoczynku i spotkań – mówi Robert Szczepaniak z KPMPŁ.

  Klub proponuje, by w tym miejscu zadbać o drzewostan ładnie go przycinając, wymienić nawierzchnię na kostkę brukową, zamontować pergolę od strony policji na róże pnące, stworzyć różane rabaty od strony „Ekonomika” oraz „zielone zatoczki” z miejscami na nowe, wygodne ławki z oparciem, a także zainstalowanie koszy na śmieci i oczywiście nazwanie tego miejsca Aleją Różaną.

  Po rewitalizacji łaskiego rynku, łączącej się z usunięciem sporych fragmentów zieleni miejskiej, co spotkało się z falą krytyki ze strony części mieszkańców, chcielibyśmy, żeby ten teren był oazą zieleni – dodają członkowie klubu.

  Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Łasku, co sądzą na temat tego pomysłu.

  Pan burmistrz aktualnie jest na urlopie jednak ja zapoznałam się z treścią pisma. Uważam, że jest to ciekawy pomysł, który warto rozważyć. Jesteśmy zgodni, co do tego, że to miejsce należy wyremontować. Mówimy jednak o kolejnych latach, ponieważ w tym roku nie ma tego zadania wpisanego do budżetu. Pomysł z pergolą bardzo ciekawy. Trzeba jednak pamiętać, że róża lubi słońce dlatego należy postawić ją w miejscach nasłonecznionych. Myślę, że powstanie koncepcja zrewitalizowania tego miejsca i będziemy również starać się o pozyskanie funduszy na ten cel z środków unijnych – powiedziała Janina Kosman, wiceburmistrz gminy Łask.

   

  Udostępnij