• Burmistrz gminy  Łask zdecydował o utworzeniu nowych grup. 

    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli gminy Łask na rok szkolny 2017/2018 placówki nie dysponują wolnymi miejscami. Mając na uwadze niezaspokojone potrzeby mieszkańców gminy wynikające z prawa dzieci 3-5-letnich do edukacji przedszkolnej, burmistrz Łasku podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych grup w PP nr 1, PP nr 3, PP nr 4 i SP w Wiewiórczynie. Dla wszystkich kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci do przedszkoli z powodu braku miejsc, burmistrz Łasku wskazał miejsca w nowoutworzonych grupach. W związku z powyższym nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

    Udostępnij