• Radni Miejscy w Łasku nie zaskakują swoją aktywnością na sesjach. W 2016 roku złożyli tylko pięć interpelacji.

   

  Tygodnik „Mój Łask” postanowił stworzyć ranking aktywności radnych miejskich. W tym celu nasza dziennikarka zwróciła się do Rady Miejskiej o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej obecności radnych na sesjach oraz ilości złożonych interpelacji w roku 2016.

  Okazuje się, że nasi radni nie są zbyt aktywni w ilości pytań do burmistrza. W ubiegłym roku wpłynęło tylko 5 interpelacji. Najwięcej z nich (aż dwie) złożył radny Zbigniew Sowała. Po jednej interpelacji wystosowali: Anna Walczewska, Adam Marek oraz Krzysztof Owczarek. Tymczasem w Pabianicach, nasza redakcja „Nowego Życia Pabianic”, również przeprowadziła taki ranking. Radny rekordzista w 2016 roku złożył aż 42 interpelacje, na drugim miejscu uplasowała się radna, która złożyła 31 interpelacji, na trzecim miejscu była osoba z 21 interpelacjami. Różnica jest więc ogromna.

  Sprawdziliśmy także listę obecności rajców. Tutaj wygląda to trochę lepiej. Jednak trzeba zaznaczyć, że nieobecność przekłada się na wysokość diety. Wysokość uposażenia radnych wygląda następująco: przewodniczący RM ma 1985 zł, wiceprzewodniczący 1350 zł, przewodniczący komisji rewizyjnej 1300 zł, a pozostali radni 700 zł.

  Stuprocentową frekwencją wykazało się dwunastu radnych: Robert Bartosik, Stanisław Borodowicz, Grzegorz Ciebiada, Włodzimierz Henke, Stanisław Kołodziejski, Piotr Kościan, Agnieszka Łukaszewska, Wojciech Madej, Wojciech Marianowski, Grzegorz Rosiak, Józef Rychlik, Zbigniew Sowała. Po jednej nieobecności mieli: Grzegorz Groblewski, Mariusz Janiszewski, Magdalena Klimczak, Adam Marek (obecność usprawiedliwiona, reprezentacja Rady Miejskiej na wieczorze wigilijnym w Gimnazjum nr 1), Włodzimierz Nowicki, Krzysztof Owczarek, Elżbieta Rytwińska, Grzegorz Stolarek. Najwięcej, bo trzy nieobecności, zanotowała Anna Walczewska.

   

  foto: UM Łask

  Udostępnij