• W 15. numerze „Mojego Łasku” sporo miejsca poświęciliśmy szkole w Ostrowie. Placówka została zaproszona na piknik NATO, a po tym wydarzeniu do dyrekcji szkoły zadzwonili przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej z propozycją objęcia jej patronatem i opieką. Szkoła miała także wizje rozwoju. Chciała utworzyć klasę policyjno-kryminalistyczną oraz pożarniczą. Niestety, tej innowacji nie zatwierdził zarząd powiatu łaskiego i wydał negatywną opinię. Po interwencji „Mojego Łasku” wicestarosta Marek Krawczyk obiecał, że jeszcze wspólnie z zarządem przyjrzą się propozycji pani dyrektor. Elżbieta Szkudlarek złożyła kolejny wniosek. Niestety, po raz kolejny został odrzucony. Ten temat podjęto na ostatniej sesji Rady Powiatu.

    – Zarząd do tej sprawy podchodził trzykrotnie. Myślimy racjonalnie oraz przyszłościowo. Na początku roku podjęliśmy uchwałę zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych. Chcemy, żeby ta szkoła była typowo mundurowa – powiedział wicestarosta Marek Krawczyk. – W tej chwili wyraziliśmy zgodę na klasę mundurową, która funkcjonuje od dziewięciu lat w formie innowacji. W tym roku po raz pierwszy znajdzie się w ofercie klasa służby granicznej. W związku z tym, że w szkole zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora, do niego nie podchodzi aktualna pani dyrektor. Chcemy pewną rezerwę działań zostawić dla nowego dyrektora, który być może będzie miał inne pomysły. Dyrekcja przede wszystkim prosiła o otworzenie klasy policyjnej. Zwróciliśmy uwagę, że nie ma żadnych zapisów, iż uczniowie mieliby dodatkowe punkty za ukończenie klasy policyjnej. Opieramy się głównie na klasach wojskowych, dla których zapaliło się zielone światło. Klasy wojskowe mają być w każdym powiecie, mają być dofinansowane. W związku z tym idziemy tutaj racjonalnymi krokami. Zbyt duża oferta powoduje zbyt duże rozproszenie kandydatów. Jeżeli w każdej szkole będziemy mieli cztery profile i w klasach po kilka osób, to nie będzie można utworzyć żadnej klasy – dodał.

    Tymczasem wicestarosta nieco się pomylił. Wystarczy wejść na stronę internetową www.policja.pl, by dowiedzieć  się, że kandydatowi do służby w policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia według schematu: wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 punkty.

    Klamka już jednak zapadła, a gimnazjaliści, którzy chcieliby kształcić się w tym zawodzie, będą musieli wybierać placówki poza powiatem łaskim.

    Udostępnij