• Radni Miejscy w Łasku podjęli uchwałę, która zmienia nazwy ulic upamiętniających komunistycznych „bohaterów” lub upamiętniające wydarzenia z okresu PRL. Samorząd musiał to zrobić, inaczej za zmiany wziąłby się Urząd Wojewódzki. Wszystko wiąże się z ustawą dekomunizacyjną przyjętą przez rząd PiS. I tak w Łasku ul. 9 Maja zostanie zmieniona na 9 Maja (Dzień Europy), ul. Generała Berlinga na ul. Inki – Danuty Siedzikówny, ul. Róży Luksemburg na ul. Szweycerów, ul. Armii Ludowej na ul. Leśników Polskich, ul. Janka Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego, ul. Hanki Sawickiej na ul. Szyszkową, ul. Pawła Findera na ul. Antoniego Jawornickiego.

    Udostępnij