• 2 lutego 2017 roku, od wczesnych godzin porannych policjanci Komendy Powiatowej w Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradza, a także Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celnego i Straży Granicznej w Łodzi przeprowadzali kontrole targowisk miejskich i miejsc przebywania cudzoziemców.

  Głównym zadaniem przeprowadzonych działań, była kontrola targowisk miejskich pod kątem ujawnienia wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy, zapobieganie wszelkim przejawom naruszenia prawa, sprawdzanie legalności pobytu cudzoziemców, przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym, jak również kradzieżom z włamaniem do pojazdów pozostawionych w obrębie targowiska.

  Wspólne działania Straży Granicznej, Urzędu Celnego i Policji coraz częściej przyczyniają się do ujawniania cudzoziemców przebywających nielegalnie na terenie naszego kraju. Cudzoziemcy mają przeterminowane wizy, pracują wbrew przepisom, cel i warunki ich pobytu w Polsce jest niezgodny z deklarowanymi. Ujawniane również są przypadki posługiwania się fałszywymi wizami. Cudzoziemcy głównie pracują w Polsce na budowach oraz sprzedają różnego rodzaju towary na targowiskach. Zdarza się, że są to towary z podrobionymi znakami znanych światowych marek. Charakter targowisk, czyli duże skupiska ludzi sprzedających oraz kupujących, którzy często są zainteresowani nabyciem tanich towarów sprzyjają sprzedaży tytoniu, papierosów i alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Z kolei w związku z dużym natężeniem ruchu drogowego dochodzi do popełniania wykroczeń w ruchu drogowym w rejonie targowiska m. in. niewłaściwego parkowania, przechodzenia przez jezdnię przez pieszych w miejscach niewyznaczonych.

  Działania przeprowadzali funkcjonariusze wydziałów: ruchu drogowego, kryminalnego, do walki z przestępczością gospodarczą, ogniwa patrolowo- interwencyjnego oraz zespołu dzielnicowych.

  Policjanci wystawili łącznie 3 mandaty, 3 osoby zostały pouczone, skontrolowano 20 pojazdów, wylegitymowano 28 osób. Biorący udział w działaniach skontrolowali 5 miejsc przebywania cudzoziemców oraz dokonali 3 sprawdzeń i kontroli targowisk pod kątem przestępczości akcyzowej. W ramach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń sprawdzono też 15 miejsc wskazanych przez mieszkańców jako zagrożonych.

  W trakcie prowadzonych działań, funkcjonariusze kierowali też ruchem, z uwagi na problemy kierowców (zwłaszcza samochodów ciężarowych) w podjeździe na niektóre wzniesienia i skrzyżowania, z pomocą zarządców dróg reagowali na wszelkie zgłoszenia i udrażniali ruch, umożliwiając bezpieczny przejazd.

   

   

  Udostępnij