• Budżet gminy Buczek jest imponujący. W bieżącym roku planowane są dochody w kwocie 20,700 mln zł. Wydatki kształtować się będą na poziomie powyżej 22 mln zł. – Gmina Buczek nie boryka się z problemem zadłużenia, a wielkość dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były zawsze realistycznie. Nie było zatem żadnego problemu z konstrukcją budżetu na 2017 rok – mówi Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek. Na inwestycje samorząd przewiduje wydać aż 11 mln zł. Z kasy gminy na ten cel przekazane zostanie blisko 5,5 mln. Reszta to środki zewnętrzne. Nie jest tajemnicą, że gmina Buczek jest liderem w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy. Największymi zadaniami inwestycyjnymi na rok 2017 będzie budowa kanalizacji w Buczku na ul. Wygwizdów, Głównej, Pieńki za ponad 1,2 mln zł. Rekultywacja składowiska odpadów wyniesie 720 tys. zł. Budowa hali sportowej z zapleczem to ponad 2,8 mln. Przebudowa drogi gminnej do Szadku wyniesie 300 tys. złotych. – Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2017 rok ujęte są w kwotach, które nie obejmują dofinansowania zewnętrznego. Dlatego też przewiduje się, że faktyczne wykonanie na koniec roku będzie znacznie wyższe. Mamy już podpisaną umowę o dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem na 800 tysięcy złotych oraz przebudowę drogi gminnej Malenia – Grzeszyna na ponad 1,6 miliona złotych. Planujemy również pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zakupu i montażu zestawów fotowoltaicznych dla mieszkańców w kwocie ponad 2,4 miliona. Złożyliśmy również wniosek w ramach tak zwanej „schetynówki” na dofinansowanie przebudowy drogi do Szadku na ponad pół miliona złotych. Poziom wydatków w tym roku osiągnie nawet 11 milionów i będzie podobny do 2016 roku – dodał wójt.

     

     

    Udostępnij