• Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego łaskiej komendy w ramach Ogólnopolskiego Dnia Odblasków rozdawali pieszym opaski odblaskowe z rysunkami Henryka Sawki. Policjanci informowali także kierowców o prawidłowych zachowaniach w pobliżu przejść dla pieszych.

    Celem takich działań było zmniejszenie liczby potrąceń pieszych przez kierujących pojazdami, a także podniesienie świadomości pieszych na temat zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się na drodze. Policjanci z łaskiej drogówki w trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach, rozdając odblaski i przywieszki zapachowe, przypominali o obowiązku noszenia elementów poprawiających widoczność. Zwracali również uwagę, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego używali elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, mimo że nie jest to obowiązkiem, jednak znacząco poprawia widoczność zapewniając bezpieczeństwo na drodze. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczane w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).

     

     

    Udostępnij