• Gmina Sędziejowice w tym roku na inwestycje wyda ponad 8 mln złotych. W porównaniu do roku ubiegłego to aż o 6 mln więcej.

    Budżet na ten rok kształtuje się następująco. Dochody mają wynosić ponad 24 mln złotych, a wydatki ponad 29 mln. Na inwestycje samorząd wyda rekordową kwotę, bo ponad 8 mln.

    – Budżet gminy Sędziejowice na 2017 rok to przede wszystkim budżet nastawiony na inwestycje. Ważnym ogniwem jest tutaj infrastruktura drogowa, ale nie zapominamy o sprawach oświatowych czy bezpieczeństwie mieszkańców. Spoglądamy też w kierunku konkursów na środki zewnętrzne, które mają zostać ogłoszone w tym roku. Bardzo cieszę się, że powstała dokumentacja na modernizację stadionu gminnego i w tym roku podejmiemy próby pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Już wkrótce ogłoszony zostanie również przetarg na długo wyczekiwaną przebudowę ulicy Dolnej, która możliwa będzie dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednocześnie musimy być cały czas czujni, analizować wydatki i jak to mawia pan wójt „każdą wydawaną złotówkę oglądać kilka razy”, żeby inwestować, ale i dbać o bezpieczeństwo finansowe gminy – mówi Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy w Sędziejowicach.

    Na co więc zostaną spożytkowane te pieniądze? Na infrastrukturę wodociągową i kanalizację przeznaczonych zostanie ponad 2,2 mln zł. Najwięcej „pochłonie” budowa kanalizacji Pruszków – Wola Marzeńska. Na ten cel z kasy pójdzie ponad 1,2 mln zł. Na przebudowę sieci wodociągowej w Sędziejowicach (ul. Powstańców 1863 roku) wydany zostanie milion złotych. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sędziejowicach kosztować będzie 20 tys. zł. Na remonty dróg gminnych i powiatowych urząd ma zamiar przeznaczyć ponad 3,4 mln zł. Przebudowa drogi powiatowej Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska – Bocianicha w miejscowości Sędziejowice to wydatek rzędu blisko 800 tys. zł. Budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i łaskiego wyniesie ponad 400 tys. złotych Drogi gminne kosztować będą ponad 2,1 mln zł. Za 500 tys. zł przebudowana zostanie droga wewnętrzna-dojazdowa Wrzesiny – Kustrzyce. Ponad 1,6 mln zł przeznaczone zostanie na przebudowanie drogi gminnej Kamostek – Kolonia Kamostek – Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice (ul. Dolna). Remontu doczekają się bloki komunalne w Pruszkowie. Planowana jest ich termomodernizacja. Koszt inwestycji to blisko 400 tys. zł. Na zakup nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku samorząd przeznaczy 4,5 tys. zł. Rozbudowana zostanie także strażnica w Marzeninie za 10 tys. zł. Termomodernizacja OSP w Sobiepanach to koszt 40 tysięcy. Za 4 tys. wykonane zostanie ogrodzenie wokół budynku OSP w Bilewie. Ponad 600 tys. zł z budżetu przeznaczone zostanie na oświatę. Budowa przedszkola w Sędziejowicach pochłonie 100 tys. zł. Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole to blisko 300 tysięcy. Termomodernizacja ZSO nr 1 w Sędziejowicach to również koszt 300 tys. zł. Do oczyszczalni ścieków zostaną zakupione nowe pompy za 30 tys. zł. Budowa budynku gospodarczego z płyt betonowych w Rososzach kosztować będzie 3,8 tys. zł. Za 460 tys. zł kupiona zostanie koparko-ładowarka. Za 7 tys. zł wykonane zostanie ogrodzenie wokół Domu Ludowego w Grabicy. Ponad 180 tys. zł przeznaczone zostanie na modernizację stadionu sportowego w Sędziejowicach. Uff!

    Udostępnij