• Gmina Łask zakończyła przebudowę i termomodernizację budynku biurowo-warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej. Dotychczasowa baza budowana była w latach 60-dziesiątych i stanowiła poważny problem ze względu na stan techniczny. Nie spełniała bowiem obecnie obowiązujących norm związanych z bezpieczeństwem pracy oraz z ochroną środowiska. Budynek składa się z trzech segmentów, hali warsztatowej, części administracyjno- dyspozytorskiej oraz kotłowni i magazynu.

  Prace zewnętrzne związane były z uzbrojeniem terenu, w niezbędne instalacje: sanitarną, deszczową, gazową, a także z budową seperatora i przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej, wymianą okien, drzwi oraz dociepleniem ścian i stropodachu. Zmiany zaszły również wewnątrz budynku. Wymieniono instalację elektryczną, sanitarną i grzewczą – połączoną z wentylacją, która ma odzyskiwać ciepło tzw. rekuperację. Ponadto wybudowano kotłownię gazową i kanały naprawcze spełniające obecnie obowiązujące normy techniczne. Warto odnotować, że dla zapewnienia niezakłóconej działalności ZKM, roboty budowlane prowadzone były obiekcie czynnym, co stanowiło niemałe utrudnienia dla wykonawcy.

  Koszt inwestycji to 2 282 155,73 zł, a projekt współfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (w tym pożyczka w kwocie – 609 836,00 zł i dotacja – 609 836,00 zł).

  Wyremontowana zajezdnia będzie kompleksową jednostką obsługującą publiczny transport pasażerski na terenie lokalnym. Przebudowa odbyła się w nowoczesnej energooszczędnej technologii, która obniży koszty funkcjonowania zakładu, spełni normy związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Poprawi komfort pracy dla kierowców autobusów, pracowników zajezdni oraz zapewni lepsze warunki serwisowania samochodów.

  źródło: UM Łask

   

   

   

  Udostępnij