• W Łasku radni miejscy uchwalili nowe podatki. Niektóre wzrosły, inne zostały obniżone. Mieszkańcy nie odczują wielkiej różnicy w kwestii opłat za podatki. Rajcowie nie zdecydowali się na radykalne obniżki, ale nie podnieśli też znacząco kwot. Poniżej przedstawiamy nowe kwoty podatków. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy za m2 0,80 zł. W ubiegłym roku ta kwota wynosiła 0,78 zł. Za ziemię pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi za 1 ha – 4,50 zł (podatek nie uległ zmianie). Od pozostałych gruntów, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m kw. – 0,31 zł (2016 – 0,30 zł). Od budynków mieszkalnych wynosić będą 0,71 zł (w 2016 roku 0,70 zł). Od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21 zł (20,50 zł – 2016 rok). Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym wynosić będzie 10 zł (9,89 zł w 2016). Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,61 zł (obniżka o cztery grosze). Pozostałych w tym: budynków gospodarczych 4,30 zł (było 4,20 zł), garaży – 7,55 zł (było 7,50 zł), budynków rekreacji indywidualnej – 7,62 zł (obniżka o sześć groszy), budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 7,62 zł (obniżka o sześć groszy). Inne budynki zapłacą 7,62 zł (obniżka o sześć groszy). Nie zmienia się także kwota podatku od psa. Nadal wynosić będzie 48 zł rocznie za jednego psa. – Radni nie decydują się podnosić tych podatków, ponieważ doskonale wiedzą, jaki jest problem bezdomności w naszej gminie. Podwyżka mogłaby go jeszcze bardziej pogłębić – dowiedzieliśmy się w biurze Rady Miejskiej. Kwota tego podatku nie zmienia się od wielu lat.

    Udostępnij