• Prawdopodobnie tak będzie wyglądał nowy herb Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego z Łasku. Od dawna były przymiarki do tego aby zmienić dotychczasowy na bardziej tradycyjny i mający powiązania z naszą gminą i powiatem. Wkrótce Zarząd zdecyduje czy ten wzór herbu i od kiedy można będzie używać jako oficjalny. Przygotowanie i projekt herbu jest dziełem firmy Keeza z którą klub nawiązał współpracę, i prawdopodobnie tak jak drużyna seniorów pozostałe drużyny grały będą w sprzęcie tej firmy.

    Udostępnij