•  Kim jest harcerz? Jaka jest jego rola w społeczeństwie? W jakich sytuacjach wzywać służby ratunkowe, jak rozpalić ogień bez użycia zapałek i co to jest musztra?
    17 lutego na zajęciach w Bibliotece Publicznej w Łasku (w filii dla dzieci) spadł deszcz pytań dotyczących harcerstwa, a fascynujących nań odpowiedzi udzielał instruktor Kamil Kaczmarek ze zduńskowolskiego ZHP. W spotkaniu zatytułowanym „Harcerzem być…” nie zabrakło oczywiście klimatycznych śpiewów i pląsów (przezabawne wykonanie tańca małego pingwina), a także zadań typowo praktycznych: lekcja musztry, samodzielne rozniecanie ognia w plenerze czy wygrywanie prostych dźwięków na „mobilnych” instrumentach, a także dłoniach, kolanach, a nawet własnych policzkach. Dzieci uczestniczące w zajęciach poznały także elementy harcerskiego umundurowania, rodzaje odznaczeń, stopnie harcerskie i historię skautingu, w którym generał Robert Baden-Powell odegrał kluczową rolę.
    Jednak zdecydowanie najistotniejszą i najcenniejszą nauką, jaką dzieci wyniosły podczas spotkania z druhem Kaczmarkiem to świadomość, że funkcja harcerza nie sprowadza się wyłącznie do „Krajki” nuconej przy ognisku, przedniej zabawy na obozach i niezapomnianych przygód z ciekawymi ludźmi.  Wszak bycie prawdziwym harcerzem to bezinteresowne pomaganie innym, szlachetność, aktywność, to w końcu hołd oddany trzem wartościom, zapisanym inicjałami na harcerskiej lilijce: Ojczyzna, Nauka, Cnota.
    Tekst i foto: Anna Sobczak

    Udostępnij