• Komenda Powiatowa Policji w Łasku tworzy mapę zagrożeń bezpieczeństwa powiaty łaskiego. Mieszkańcy sami mogą wskazywać, w których rejonach jest niebezpiecznie.
  W miesiącu lutym prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące tworzenia takiej mapy.
  – Poczucie bezpieczeństwa ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności, dlatego też konieczne jest tworzenie narzędzi,  które pozwolą rzetelnie zidentyfikować oraz przedstawić skalę  i rodzaj zagrożeń na terenie naszego powiatu, takim właśnie narzędziem ma być mapa zagrożenia bezpieczeństwa. Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest przede wszystkim zaproszenie do dialogu  społeczności lokalnej, mając na uwadze, że stanowią oni jedno z podstawowych źródeł informacji o zagrożeniach. W ten sposób chcemy zapewnić wszystkim mieszkańcom powiatu łaskiego możliwość uczestnictwa w ważnych dla naszego terenu sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – informuje mł.asp. Katarzyna Staśkowska, rzecznik KPP Łask
  Komenda do udziału w konsultacjach zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu łaskiego,  władze samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze naszego powiatu,  mające jako zadania  statutowe działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Spotkania będą odbywały się w punktach przyjęć interesantów w dniach dyżurów dzielnicowych w danym rejonie.  Na terenie rejonu I: budynek administracji osiedla Sobieskiego ul. Jana Pawła II 6, wtorek godz. 14.00 – 15.00 dyżur pełniony jest przez dzielnicowego z rejonu I sierż. szt. Rafała Wietrzyńskiego. Na terenie rejonu II: budynek administracji Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Batorego 42, wtorek godz. 14.30 – 15.30 dyżur pełniony jest przez dzielnicowego z rejonu II mł. asp. Łukasza Mielczarka. Na terenie rejonu III: Urząd Gminy Wodzierady Wodzierady 24, piątek godz. 11.00 – 12.00 dyżur pełniony jest przez dzielnicowego z rejonu III mł. asp. Bartosza Felcenlobena  (lub osoba wyznaczona w zastępstwie).  Na terenie rejonu IV: Gminny Ośrodek Kultury w Buczku ul. Szkolna 1, środa godz. 12.00 – 13.00 dyżur pełniony jest przez dzielnicowego z rejonu IV asp. Mariusza Bednarka. Na terenie rejonu V – teren Gminy Sędziejowice: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, poniedziałek godz. 12.00 – 13.00 dyżur pełniony przez dzielnicowego z gminy Sędziejowice. Na terenie Rejonu VI – teren Gminy Widawa: Komisariat Policji w Widawie ul. Wieluńska 15, poniedziałek godz. 9.00 – 11.00 dyżur pełniony przez dzielnicowego z gminy Widawa.
  Informacje na temat miejsc, w których występują zagrożenia i wymagających większego zaangażowania policjantów można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: rzecznik@lask.ld.policja.gov.pl   w tytule wiadomości wpisując „Mapa zagrożeń”.
  Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 4 lutego na terenie KPP w Łasku. Wzięli w nim udział przedstawiciele policji oraz lokalni samorządowcy. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Łasku podinsp. Piotr Bielewski, który przedstawił główne założenia i cele konsultacji społecznych. Na podstawie prezentacji multimedialnej  omówił zagadnienie dot. idei tworzenia tzw. „map zagrożeń”, a także przedstawił aktualną analizę przestępstw i wykroczeń na terenie powiatu.
  W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której poruszono zagadnienia dotyczące zdarzeń drogowych, patologii społecznych a także kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na zakończenie konsultacji wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety, które będą jednym z pomocnych narzędzi w zidentyfikowaniu zagrożeń. Zebrane informacje pozwolą na doprecyzowanie wniosków w celu utworzenia „mapy zagrożeń” powiatu łaskiego. Kolejne konsultacje społeczne będą odbywać się cyklicznie w pozostałych gminach powiatu. Jak przekonuje policja opracowanie „mapy zagrożeń” należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

  Udostępnij