• KRUS ogłasza XIV Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016”. Do wygrania jest ciągnik rolniczy.
    Głównym celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs rozpisany jest na trzy etapy: regionalny, wojewódzki i ogólnokrajowy. W fazie regionalnej komisja konkursowa wyłoni po trzech laureatów najbezpieczniejszych gospodarstw z trzech regionów: łódzkiego, piotrkowsko-skierniewickiego i sieradzkiego. Następnie dziewięć najlepszych weźmie udział w fazie wojewódzkiej. Jury odwiedzi właścicieli i wyłoni zwycięzcę, który przejdzie do etapu ogólnokrajowego.
    KRUS za przykład podaje zwycięzców z poprzednich edycji. Właściciele są wzorem do naśladowania w zakresie zastosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to wizytówki regionu łódzkiego. W 2013 roku laureatami wojewódzkimi zostali Beata i Sławomir Witkowscy z Konopnicy (gm. Wartkowice), w 2014 roku Agnieszka i Przemysław Firganowie z Łodzi, a ubiegłorocznymi zwycięzcami są Teresa i Marian Sękowie z Łaziska (gm. Tomaszów Mazowiecki).
    Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego są cenne nagrody, np. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe. Dla laureata finału ogólnokrajowego przewidziana jest nagroda w postaci ciągnika rolniczego.
    Zgłoszenia do KRUS-u można dokonać do 31 marca w każdej placówce terenowej KRUS.

    Udostępnij