• 16 października Gabriel Szkudlarek, burmistrz gminy Łask z rąk ministra cyfryzacji Andrzeja Halickiego otrzymał odznakę honorową za szczególne osiągnięcia na rzecz samorządu terytorialnego. Minister odznaczył blisko 50 samorządowców. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustanowiona w czerwcu 2015 r., jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Wyróżnienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą  i dydaktyczną dotyczącą samorządu. Odznaczenie otrzymał także Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek. Wnioskowała o to wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

    Udostępnij