• ZSR w Sędziejowicach zaprasza na bezpłatne kursy.Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kursy kwalifikacyjne w zawodach: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych. Więcej szczegółów na:http://www.zsrgrabski.republika.pl/kursy.htm

    KursyPlakat

    Udostępnij