• 1 września uczczono 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się na cmentarzu parafialnym.  Po odczytaniu apelu pamięci i salwie honorowej, przedstawiciele organizacji kombatanckich, sejmu, reprezentanci wojska, miasta, powiatu, ZHP, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji z terenu Łasku oraz delegacje szkół złożyli kwiaty na grobach żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. Oddali w ten sposób hołd bohaterom września 39 roku.

    Udostępnij