• 80 gospodarstw domowych oraz 5 instytucji publicznych w gminie Buczek otrzymało dofinansowanie na założenie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

  Gmina Buczek jako jedyna z siedmiu gmin województwa łódzkiego otrzymała środki z Unii Europejskiej na zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 80 gospodarstw domowych oraz dla oczyszczalni ścieków w Buczku i Czestkowie, stacji uzdatniania wody w Buczku i Brodni Górnej oraz Urzędu Gminy w Buczku. Gmina już ogłosiła przetarg na to zadanie.
  Co ciekawe, mieszkańcy zdają sobie sprawę z korzyści jakie płyną dzięki zainstalowaniu takich ogniw. Podczas naboru zgłosiło się 200 gospodarstw domowych, które chcą, żeby u nich pojawiły się mikroinstalacje. Niestety, jak to bywa w takich przypadkach, przyznane środki były ograniczone.
  – I tak jestem bardzo zadowolony, ponieważ otrzymaliśmy dotację dla 80 gospodarstw, a nie jak inne gminy tylko dla 15. O przyznaniu przez nas dotacji do danego domostwa decydowała kolejność zgłoszenia, a nie jak niektórzy mówią znajomości. Chcieliśmy, żeby wszystko przebiegło sprawiedliwie. Rozważaliśmy także opcję losowania, ale myślę, że to również nie uniknęłoby spekulacji – mówi Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek.
  Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 50%. Ponadto gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej także o przyznanie dodatkowych środków. Fundusz przekazał dotację, wyniosła ona 80% kwoty, którą gmina musiałaby przeznaczyć z własnego budżetu. Mieszkańcy za mikroinstalację zapłacą tylko 2 tys. zł plus podatek VAT (koszt jej założenia wynosi nawet ponad 20 tys. zł).
  Inwestycja w gminie Buczek jest jedną z największych realizowanych z tego programu. Wybudowane mikroinstalacje pozwolą zmniejszyć wydatki na zużytą energię elektryczną w gospodarstwach domowych uczestników programu. Uzyskane zostaną oszczędności na funkcjonowaniu oczyszczalniach oraz stacjach uzdatniania wody pracujących na potrzeb mieszkańców gminy. Jest to kolejna inwestycja w gminie, która promuje nowoczesne i ekologiczne uzyskanie energii elektrycznej.
  – Trzeba iść z duchem czasu, tym bardziej że jak widać Unia Europejska przyznaje środki na tego typu inwestycje. W gminie mamy już hybrydowe oświetlenie, zainstalowane solary, a teraz także mikroinstalacje fotowoltaiczne. To dla nas duży powód do dumy – nie kryje radości wójt.
  Samorząd szacuje, że dzięki nowym instalacjom rocznie uda się zaoszczędzić nawet 50 tys. złotych na energii elektrycznej.

  * * *

  Mikroinstalacje fotowoltaiczne to niewielki system, który dzięki energii słonecznej produkuje prąd do gospodarstwa domowego. Dzięki tej małej, przydomowej elektrowni można uniezależnić się od przerw w dostawie energii oraz zaoszczędzić na rachunkach. Mikroinstalacja zakładana jest tam, gdzie bezpośrednio padają promienie słoneczne, najczęściej znajdują się więc na dachu. Najlepiej ogniwa umieścić od strony południowej, najbardziej nasłonecznionej lub na pustej, niezacienionej działce.

  Udostępnij