• Kapituła nagrody Orła Agrobiznesu pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP pana Eugeniusza Grzeszczaka nominowała Okręgową Mleczarnię w Łasku do nagrody Orła Agrobiznesu 2015 w 53 edycji plebiscytu. Odebranie nominacji nastąpi 9 września w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Zdobywców nagrody poznamy w grudniu tego roku.

    Nagroda Orła Agrobiznesu została przyznana po raz pierwszy w grudniu 2001 r. Otrzymują je firmy i banki posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami sondaży wśród konsumentów i klientów oraz wizytacji ekspertów na terenie działania kandydata na laureata. Nagrody i nominacje przyznajeKapituła złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości i wizerunkiem. Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi. W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. Liczba nagród jest limitowana. W każdej edycji wręczanych jest maksimum 15 nagród.
    źródło: UM Łask

    Udostępnij