• Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w województwie łódzkim oraz  Łódzki OW NFZ zapraszają kierowników koordynujących pracę w poradniach ginekologiczno-położniczych i sprawujących nadzór nad SIMP oraz lekarzy i położne realizujące świadczenia w ramach poradni ginekologiczno-położniczych i podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w konferencji „Jak uefektywnić profilaktykę i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy”, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godzinie 11, w auli Wieluńskiego Domu Kultury.
    Spotkania będzie poświęcone niskiej zgłaszalności kobiet w na badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz realnym sposobom poprawy tej sytuacji m.in. poprzez bardziej aktywy udział lekarzy POZ oraz proponowane zmiany w organizacji rejestracji pacjentek w oparciu o dane z SIMP. Jedną z prelekcji wygłosi dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, laureata konkursu Zdrowa Gmina w roku 2013, w której dzięki zmianom organizacyjnym nastąpił 230 % wzrost realizacji badań cytologicznych oraz 250 % wzrost badań mammograficznych w roku 2013.
    Na konferencję zaproszono świadczeniodawców z powiatów:  wieluńskiego, bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego. Objęcie populacji profilaktycznym badaniem cytologicznym w 2014 roku wynosiło 21,5 % dla Polski, natomiast województwo łódzkie z wynikiem 20,5 %  zbadanych pań zajmuje 12. miejsce w Polsce. Samodzielnie na badania z otrzymanym zaproszeniem zgłasza się, niestety, tylko 5 % pań.
    W Łódzkiem są miejscowości, w których z badań skorzystało zaledwie kilka procent pań. Najwięcej kobiet – 30,7 % populacji – zrobiło bezpłatną cytologię w powiecie pabianickim, najmniej – 9%  w powiecie wieluńskim.
    Udział w konferencji weźmie Jolanta Kręcka dyrektor ŁOW NFZ.

    Udostępnij